Právní normy

Níže naleznete přehled nejdůležitějších právních předpisů, které se týkají sociálního zabezpečení v kompetenci ČSSZ. S jejich zněním se po kliknutí můžete seznámit na Portálu veřejné správy.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění