Ukazatelé pracovní neschopnosti v časové řadě od roku 2001