Počty ukončených případů DPN, počty prostonaných dnů a průměrná doba trvání DPN dle pohlaví a věku

2018

 

2017

 

2016

 

2015