Počty ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN), počty prostonaných dnů a průměrná doba trvání DPN dle krajů

2018

 

2017

 

2016

 

2015