Počty ukončených případů DPN, počty prostonaných dnů a průměrná doba trvání DPN dle krajů pro rok 2015