Počty ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN) dle krajů a délky trvání

2018

 

2017

 

2016

 

2015