Nemocenská statistika 2012

 

 

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištění