Nemocenská statistika 2009

 

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištění