Nemocenská statistika 2008

Tabulky ukazatelů PN v letech 1993 - 2008

  rok 1993 rok 1994 rok 1995 rok 1996 rok 1997
Počet ukončených případů prac. neschop. 3 925 022 3 867 315 3 900 459 3 518 351 4 442 443
Počet prostonaných dnů 91 139 000 93 821 073 95 288 214 87 993 960 120 371 275
Průměrná doby trvání jednoho případu PN 23,22 24,26 24,43 25,01 27,09
PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ) nesledováno nesledováno 4 903 6 735 3 329
Porušení léčebného režimu 22 760 22 337 21 379 19 857 19 373

  rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002
Počet ukončených případů prac. neschop. 3 941 742 3 941 292 4 040 986 4 030 539 3 777 066
Počet prostonaných dnů 109 889 469 108 387 573 116 803 822 119 211 316 120 812 989
Průměrná doby trvání jednoho případu PN 27,88 27,5 28,9 29,58 31,99
PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ) 2 438 2 432 1 853 1 607 1 569
Porušení léčebného režimu 18 232 14 444 12 799 12 859 13 818

  rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
Počet ukončených případů prac. neschop. 3 829 738 2 906 149 3 185 257 2 870 261 2 865 201
Počet prostonaných dnů 121 047 763 105 955 526 107 095 134 104 747 532 100 589 119
Průměrná doby trvání jednoho případu PN 31,61 36,46 33,62 36,49 35,11
PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ) 1 424 1 539 2 981 2 497 3 268
Porušení léčebného režimu 12 131 11 211 11 066 9 521 10 312

  rok 2008 
Počet ukončených případů prac. neschop.  2 223 914
Počet prostonaných dnů  87 851 038
Průměrná doby trvání jednoho případu PN  39,50
PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ)  2 872

Porušení léčebného režimu

6 851

 

Objem vyplacených dávek nemocenského pojištění v roce 2008

Peněžité dávky celkem v Kč 31 881 609 416
Nemocenské 24 769 072 712
Podpora při ošetř. člena rodiny 811 271 838
Peněžitá pomoc v mateřství 6 296 831 397
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 4 433 469

Objem vyplacených dávek v 1. - 3. čtvrtletí 2008

Peněžité dávky celkem v Kč 23 978 215 095,00
Nemocenské 18 643 668 901
Podpora při ošetř. člena rodiny 621 808 315
Peněžitá pomoc v mateřství 4 709 476 574
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 3 261 305

Objem vyplacených dávek nemocenského pojištění v 1. pololetí 2008

Peněžité dávky celkem v Kč 16 639 922 485
Nemocenské 13 067 501 752
Podpora při ošetř. člena rodiny 480 479 910
Peněžitá pomoc v mateřství 3 089 683 537
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 2 257 286

Objem vyplacených dávek nemocenského pojištění v 1. čtvrtletí 2008

Peněžité dávky celkem v Kč 9 040 919 359
Nemocenské 7 227 372 998
Podpora při ošetř. člena rodiny 261 669 949
Peněžitá pomoc v mateřství 1 550 732 826
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 1 143 586

 

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištění v prosinci 2008

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů 30 079 236 595 196 225 462 899
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 250 136 999 450 196 225 4 445 811

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištění v září 2008

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů 30 165 236 789 200 420 467 374
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 411 014 1 000 683 200 420 4 612 117

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištění v červnu 2008

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů 30 191
236 317
203 770
470 278
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 324 328
1 006 684
203 770
4 534 782

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištění v březnu 2008

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů 30 120 234 222 206 218 470 560
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 312 567 980 826 206 218 4 499 611

 

Přehled celkového počtu malých organizací s 1 – 25 zaměstnanci

Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2008 Stav k 30. 6. 2008 Stav k 30. 9. 2008 Stav k 31. 12. 2008
Hl. m. Praha 48 361 48 792 49 063 49 510
Středočeský 24 582 24 825 24 841 24 614
Jihočeský 13 032 13 202 13 195 13 124
Plzeňský 11 019 11 148 11 113 11 085
Karlovarský 5 977 5 996 5 970 5 901
Ústecký 15 286 15 461 15 490 15 339
Liberecký 9 014 9 015 9 039 8 925
Královéhradecký 11 391 11 475 11 496 11 459
Pardubický 9 973 10 059 10 047 9 971
Vysočina 9 230 9 313 9 328 9 255
Jihomoravský 14 797 14 970 15 084 15 046
MSSZ Brno 13 350 13 431 13 382 13 463
Olomoucký 12 195 12 337 12 370 12 442
Moravskoslezský 23 202 23 428 23 458 23 539
Zlínský 12 813 12 865 12 913 12 922
Celkem ČR 234 222 236 317 236 789 236 595

 

Přehled celkového počtu zaměstnanců malých organizací s 1 – 25 zaměstnanci

Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2008 Stav k 30. 6. 2008 Stav k 30. 9. 2008 Stav k 31. 12. 2008
Hl. m. Praha 221 940 223 372 223 707 226 302
Středočeský 112 823 114 498 114 254 114 064
Jihočeský 60 151 61 563 61 477 60 556
Plzeňský 51 622 52 335 52 398 52 352
Karlovarský 27 775 28 030 27 843 27 267
Ústecký 70 247 71 452 70 899 69 695
Liberecký 41 989 42 138 42 043 41 869
Královéhradecký 53 846 54 480 54 580 54 155
Pardubický 49 823 50 713 50 701 50 131
Vysočina 43 444 45 334 44 946 44 493
Jihomoravský 75 660 78 026 78 331 77 478
MSSZ Brno 65 611 66 209 66 488 67 215
Olomoucký 56 963 58 391 58 325 57 900
Moravskoslezský 106 857 108 581 109 089 108 429
Zlínský 62 485 63 428 63 391 63 389
Celkem ČR 1 101 236 1 118 550 1 118 472   1 115 295

 

Přehled celkového počtu osob samostatně výdělečně činných

Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2008 Stav k 30. 6. 2008 Stav k 30. 9. 2008 Stav k 31. 12. 2008
Praha 146 858 147 238 147 912 148 035
Středočeský 116 453 117 909 119 227 119 205
Jihočeský 58 447 59 369 59 852 59 402
Plzeňský 49 017 49 596 50 196 50 498
Karlovarský 26 946 27 365 27 934 27 905
Ústecký 59 186 60 322 61 244 61 271
Liberecký 39 555 40 151 40 590 40 329
Královéhradecký 51 337 52 160 52 727 52 384
Pardubický 42 447 43 108 43 474 43 171
Vysočina 41 338 42 201 42 804 42 463
Jihomoravský 62 989 64 525 65 387 64 794
MSSZ Brno 37 970 38 083 38 130 38 400
Olomoucký 49 864 50 792 51 266 50 832
Moravskoslezský 85 296 86 769 87 708 87 314
Zlínský 51 295 51 933 52 523 52 262
Celkem ČR 918 998 931 521 940 974  938 265

 

Přehled celkového počtu uchazečů o zaměstnání, kterým jsou vypláceny dávky nemocenského pojištění

Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2008 Stav k 30. 6. 2008 Stav k 30. 9. 2008 Stav k 31. 12. 2008
Praha 177 68 2 0
Středočeský 376 156 8 0
Jihočeský 192 88 13 0
Plzeňský 174 79 12 0
Karlovarský 165 78 5 0
Ústecký 699 434 44 0
Liberecký 144 69 4 0
Královéhradecký 178 82 10 0
Pardubický 154 66 4 0
Vysočina 188 84 5 0
Jihomoravský 336 128 11 0
MSSZ Brno 139 98 1 0
Olomoucký 276 124 6 0
Moravskoslezský 779 339 19 0
Zlínský 246 100 7 0
Celkem ČR 4 223 1 993 151  0