Nemocenská statistika 2007

Tabulky ukazatelů PN v letech 1993 - 2007
  rok 1993 rok 1994 rok 1995 rok 1996 rok 1997
Počet ukončených případů prac. neschop. 3 925 022 3 867 315 3 900 459 3 518 351 4 442 443
Počet prostonaných dnů 91 139 000 93 821 073 95 288 214 87 993 960 120 371 275
Průměrná doby trvání jednoho případu PN 23,22 24,26 24,43 25,01 27,09
PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ) nesledováno nesledováno 4 903 6 735 3 329
Porušení léčebného režimu 22 760 22 337 21 379 19 857 19 373
  rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002
Počet ukončených případů prac. neschop. 3 941 742 3 941 292 4 040 986 4 030 539 3 777 066
Počet prostonaných dnů 109 889 469 108 387 573 116 803 822 119 211 316 120 812 989
Průměrná doby trvání jednoho případu PN 27,88 27,5 28,9 29,58 31,99
PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ) 2 438 2 432 1 853 1 607 1 569
Porušení léčebného režimu 18 232 14 444 12 799 12 859 13 818
  rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
Počet ukončených případů prac. neschop. 3 829 738 2 906 149 3 185 257 2 870 261 2 865 201
Počet prostonaných dnů 121 047 763 105 955 526 107 095 134 104 747 532 100 589 119
Průměrná doby trvání jednoho případu PN 31,61 36,46 33,62 36,49 35,11
PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ) 1 424 1 539 2 981 2 497 3 268
Porušení léčebného režimu 12 131 11 211 11 066 9 521 10 312

 

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištěnípojištěných v prosinci 2007

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů  29 893 234 443 210 540 474 876
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 173 503 988 148 210 540 4 372 191

 

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištěnípojištěných v září 2007

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů 29 778 233 698 213 844 477 320
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 198 985 981 678 213 844 4 394 507

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištěnípojištěných v červnu 2007

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů 29 709 233 508 217 087 480 304
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 240 408 995 218 217 087 4 452 713

Počty nemocensky pojištěných a výdaje na dávky nemocenského pojištěnípojištěných v březnu 2007

  organizace malé organizace OSVČ celkem
Počet nemocensky pojištěných subjektů 29 595 231 066 217 730 478 391
Počet pojištěnců nemocensky pojištěných 3 283 591 971 731 217 730 4 473 052

 

Objem vyplacených dávek v roce 2007

Peněžité dávky celkem v Kč 34 670 904 249,00
Nemocenské 27 880 800 788,00
Podpora při ošetř. člena rodiny 893 365 858,00
Peněžitá pomoc v mateřství 5 892 890 342,00
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 3 847 261,00

 

Objem vyplacených dávek v 1. - 3. čtvrtletí 2007

Peněžité dávky celkem v Kč 25 986 198 205,00
Nemocenské 20 978 432 970,00
Podpora při ošetř. člena rodiny 673 052 768,00
Peněžitá pomoc v mateřství 4 331 730 586,00
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 2 981 881,00

 

Objem vyplacených dávek v 1. pololetí 2007

Peněžité dávky celkem v Kč 18 297 290 458,00
Nemocenské 14 984 362 417,00
Podpora při ošetř. člena rodiny 528 682 069,00
Peněžitá pomoc v mateřství 2 782 199 803,00
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 2 046 169,00

 

Objem vyplacených dávek nemocenského pojištění v 1. čtvrtletí 2007

Peněžité dávky celkem v Kč 9 558 743 264,00
Nemocenské 7 909 865 887,00
Podpora při ošetř. člena rodiny 302 326 885,00
Peněžitá pomoc v mateřství 1 345 254 183,00
Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství 1 296 309,00
Přehled celkového počtu malých organizací s 1 – 25 zaměstnanci
Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2007 Stav k 30. 6. 2007 Stav k 30. 9. 2007 Stav k 31. 12. 2007
Hl. m. Praha 46 583 47 006 47 153  47 874
Středočeský 24 346 24 474 24 445  24 575
Jihočeský 12 944 13 151 13 167  13 054
Plzeňský 10 976 11 074 11 094  11 084
Karlovarský 5 982 6 069 6 058  6 030
Ústecký 15 181 15 410 15 391  15 357
Liberecký 9 025 9 049 9 046  9 053
Královéhradecký 11 398 11 480 11 478  11 454
Pardubický 10 016 10 082 10 056  10 021
Vysočina 9 167 9 331 9 364  9 310
Jihomoravský 14 590 14 835 14 850  14 861
MSSZ Brno 13 092 13 190 13 186  13 333
Olomoucký 12 207 12 349 12 327  12 320
Moravskoslezský 22 786 23 165 23 227  23 217
Zlínský 12 773 12 843 12 856  12 900
Celkem ČR 231 066 233 508 233 698 234 443
Přehled celkového počtu zaměstnanců malých organizací s 1 – 25 zaměstnanci
Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2007 Stav k 30. 6. 2007 Stav k 30. 9. 2007 Stav k 31. 12. 2007
Hl. m. Praha 213 161 215 729 215 990  22 1489
Středočeský 112 864 113 798 113 386  114 077
Jihočeský 60 417 62 087 61 818  60 827
Plzeňský 51 664 52 337 52 366  52 485
Karlovarský 27 925 28 564 28 484  28 377
Ústecký 68 801 70 840 71 285  70 984
Liberecký 42 134 42 591 37 028  42 638
Královéhradecký 54 248 54 659 54 691  54 720
Pardubický 50 094 51 051 50 708  50 293
Vysočina 44 565 45 839 45 773  45 624
Jihomoravský 74 689 77 078 76 692  76 454
MSSZ Brno 64 263 63 784 64 801  66 119
Olomoucký 57 022 59 200 58 758  58 225
Moravskoslezský 103 952 106 395 106 955  107 165
Zlínský 62 555 63 829 63 802  63 722
Celkem ČR 1 088 354 1 107 781 1 102 537 1 113 199
Přehled celkového počtu osob samostatně výdělečně činných
Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2007 Stav k 30. 6. 2007 Stav k 30. 9. 2007 Stav k 31. 12. 2007
Praha 146 723 146 734 146 933  147 044
Středočeský 113 309 114 663 115 672  116 049
Jihočeský 57 536 58 603 59 082  58 508
Plzeňský 48 496 48 842 48 975  48 971
Karlovarský 26 264 26 544 26 748  26 754
Ústecký 57 111 58 088 58 753  58 849
Liberecký 39 009 39 633 39 854  39 651
Královéhradecký 50 161 51 113 51 572  51 240
Pardubický 41 406 42 356 42 660  42 332
Vysočina 40 435 41 412 41 799  41 356
Jihomoravský 60 514 62 266 63 039  62 717
MSSZ Brno 37 895 37 993 38 127  38 224
Olomoucký 49 039 50 040 50 378  49 929
Moravskoslezský 82 738 84 434 85 226  85 072
Zlínský 49 932 50 883 51 336  51 288
Celkem ČR 900 568 913 604 920 154 917 984
Přehled celkového počtu uchazečů o zaměstnání, kterým jsou vypláceny dávky nemocenského pojištění
Kraj Počet
  Stav k 31. 3. 2007 Stav k 30. 6. 2007 Stav k 30. 9. 2007 Stav k 31. 12. 2007
Praha 220 218 225  233
Středočeský 510 530 580  520
Jihočeský 303 305 326  280
Plzeňský 242 231 240  243
Karlovarský 224 234 245  223
Ústecký 992 972 1 014  971
Liberecký 255 239 252  246
Královéhradecký 271 289 290  262
Pardubický 285 283 289  256
Vysočina 271 265 274  293
Jihomoravský 513 484 498  469
MSSZ Brno 226 228 227  198
Olomoucký 426 429 404  405
Moravskoslezský 1 227 1 192 1 186  1 091
Zlínský 312 334 351  324
Celkem ČR 6 277 6 233 6 401 6 014