Nemocenská statistika 2004

Tabulky ukazatelů PN v letech 1993 - 2004

 

rok 1993

rok 1994

rok 1995

rok 1996

rok 1997

Počet ukončených případů prac. neschop.

3 925 022

3 867 315

3 900 459

3 518 351

4 442 443

Počet prostonaných dnů

91 139 000

93 821 073

95 288 214

87 993 960

120 371 275

Průměrná doba trvání jednoho případu PN

23,22

24,26

24,43

25,01

27,09

PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ)

nesledováno

nesledováno

4 903

6 735

3 329

Porušení léčebného režimu

22 760

22 337

21 379

19 857

19 373

 

 

 

rok 1998

rok 1999

rok 2000

rok 2001

rok 2002

Počet ukončených případů prac. neschop.

3 941 742

3 941 292

4 040 986

4 030 539

3 777 066

Počet prostonaných dnů

109 889 469

108 387 573

116 803 822

119 211 316

120 812 989

Průměrná doba trvání jednoho případu PN

27,88

27,50

28,90

29,58

31,99

PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ)

2 438

2 432

1 853

1 607

1 569

Porušení léčebného režimu

18 232

14 444

12 799

12 859

13 818

 

 

 

rok 2003

k 31.3.2004

k 30.6 2004

k 30.9 2004

rok 2004

Počet ukončených případů prac. neschop.

3 829 738

877 965

1 600 918

2 170 228

2 906 149

Počet prostonaných dnů

121 047 763

30 707 316

57 965 302

81 155 735

105 955 526

Průměrná doba trvání jednoho případu PN

31,61

34,98

36,21

37,40

36,46

PN ukončené rozhodnutím OSSZ (PSSZ)

1 424

351

666

1 019

1 539

Porušení léčebného režimu

12 131

2 554

5 472

8 469

11 211

 

 

Počet nemocensky pojištěných subjektů a počet pojištěnců nemocensky pojištěných v prosinci 2004

 

organizace

malé organizace

OSVČ

Počet nemocensky pojištěných subjektů

28 869

225 557

267 524

Počet pojištěnců nemocensky pojištěných

3 125 092

966 150

267 524

 

 

Počet nemocensky pojištěných subjektů a počet pojištěnců nemocensky pojištěných v září 2004

 

organizace

malé organizace

OSVČ

Počet nemocensky pojištěných subjektů

28 878

225 330

274 038

Počet pojištěnců nemocensky pojištěných

3 082 148

951 542

274 038

 

 

Počet nemocensky pojištěných subjektů a počet pojištěnců nemocensky pojištěných v červnu 2004

 

organizace

malé organizace

OSVČ

Počet nemocensky pojištěných subjektů

28 933

224 789

281 856

Počet pojištěnců nemocensky pojištěných

3 082 386

959 292

281 856

 

 

Počet nemocensky pojištěných subjektů a počet pojištěnců nemocensky pojištěných v březnu 2004

 

organizace

malé organizace

OSVČ

Počet nemocensky pojištěných subjektů

28 950

221 515

284 117

Počet pojištěnců nemocensky pojištěných

3 109 390

934 604

284 117

 

 

Objem vyplacených dávek v roce 2004

Peněžité dávky celkem v Kč

29 563 242 825

Nemocenské

24 704 499 463

Podpora při ošetř. člena rodiny

730 075 499

Peněžitá pomoc v mateřství

4 123 336 628

Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství

5 331 235

 

 

Objem vyplacených dávek v 1.-3.čtvrtletí 2004

Peněžité dávky celkem v Kč

22 518 618 336

Nemocenské

18 913 677 262

Podpora při ošetř. člena rodiny

556 104 230

Peněžitá pomoc v mateřství

3 044 521 016

Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství

4 315 828

 

 

Objem vyplacených dávek v 1. pololetí 2004

Peněžité dávky celkem v Kč

16 009 328 643

Nemocenské

13 631 019 825

Podpora při ošetř. člena rodiny

430 063 348

Peněžitá pomoc v mateřství

1 945 212 501

Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství

3 032 969

 

 

Objem vyplacených dávek v 1. čtvrtletí 2004

Peněžité dávky celkem v Kč

8 524 202 198

Nemocenské

7 335 951 234

Podpora při ošetř. člena rodiny

239 056 678

Peněžitá pomoc v mateřství

947 825 705

Vyr.příspěvek v těhot. a mateřství

1 368 581

 

 

Přehled celkového počtu malých organizací s 1 – 25 zaměstnanci

Region

Počet

 

Stav k 31. 3. 2004

Stav k 30. 6. 2004

Stav k 30. 9. 2004

Stav k 31. 12. 2004

Praha

42 254

42 710

42 907

43 387

Středočeský

23 356

23 693

23 749

23 763

Jihočeský

14 081

14 324

14 419

14 308

Západočeský

16 650

16 897

16 985

17 031

Severočeský

22 275

22 506

22 590

22 477

Východočeský

24 204

24 539

24 620

24 569

Jihomoravský

43 849

44 764

44 609

44 653

Severomoravský

34 660

35 356

35 451

35 369

Celkem ČR

221 329

224 789

225 330

225 557

 

 

Přehled celkového počtu zaměstnanců malých organizací s 1 – 25 zaměstnanci

Region

Počet

 

Stav k 31. 3. 2004

Stav k 30. 6. 2004

Stav k 30. 9. 2004

Stav k 31. 12. 2004

Praha

194 363

196 547

197 271

200 475

Středočeský

109 450

111 701

111 920

112 110

Jihočeský

66 339

68 290

68 136

67 407

Západočeský

79 971

81 641

81 612

81 227

Severočeský

101 771

104 633

104 170

102 173

Východočeský

117 042

119 646

119 799

119 165

Jihomoravský

215 278

222 138

222 306

221 504

Severomoravský

158 346

163 645

163 453

161 698

Celkem ČR

1 042 560

1 068 241

1 068 667

1 065 759

 

 

Přehled celkového počtu osob samostatně výdělečně činných

Region

Počet

 

Stav k 31. 3. 2004

Stav k 30. 6. 2004

Stav k 30. 9. 2004

Stav k 31. 12. 2004

Praha

162 641

160 131

158 039

156 179

Středočeský

117 910

117 039

116 993

116 002

Jihočeský

69 706

69 332

69 279

67 845

Západočeský

81 241

80 497

80 301

79 417

Severočeský

95 141

94 720

94 538

93 182

Východočeský

114 242

114 003

113 821

112 038

Jihomoravský

182 464

181 737

181 375

178 623

Severomoravský

145 051

145 355

144 937

142 222

Celkem ČR

968 396

962 814

959 283

945 508

 

 

Přehled celkového počtu uchazečů o zaměstnání, kterým jsou vypláceny dávky nemocenského pojištění

Region

Počet

 

Stav k 31. 3. 2004

Stav k 30. 6. 2004

Stav k 30. 9. 2004

Stav k 31. 12. 2004

Praha

249

292

277

280

Středočeský

588

600

630

643

Jihočeský

337

339

331

323

Západočeský

438

475

519

508

Severočeský

1 307

1 353

1 333

1 322

Východočeský

587

669

704

662

Jihomoravský

1 289

1 338

1 370

1 404

Severomoravský

1 613

1 680

1 810

1 819

Celkem ČR

6 408

6 746

6 974

6 961