Pohledávky na pojistném a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

k 31. 12. 2008 Pohledávky celkem Pohledávky Procentní podíl
na pojistném na penále na pokutách na ostatním
Odhlášení plátci OSVČ 3 247 952 258,19   2 023 034 208,76 1 170 822 790,92 54 095 258,51      
MO 23 484 342 927,55 10 067 598 347,25 13 338 526 767,82 78 217 812,48        
O 7 139 104 286,27 3 383 287 010,65 3 752 312 488,73 3 504 786,89      
Σ 33 871 399 472,01 15 473 919 566,66 18 261 662 047,47 135 817 857,88   60,70 %
Neodhlášení plátci OSVČ 6 693 933 137,99 4 971 533 608,84 1 694 876 226,63 27 523 302,52       
MO 10 484 920 176,38 4 805 220 547,35 5 668 240 585,59 11 459 043,44       
O 3 932 206 911,06 2 515 930 151,56 1 415 003 899,36 1 272 860,14      
Σ 21 111 060 225,43 12 292 684 307,75 8 778 120 711,58 40 255 206,1   37,84 %
Mezisoučet   54 982 459 697,44 27 766 603 874,41 27 039 782 759,05 176 073 063,98      
Splátkový režim OSVČ 208 429 817,33         208 429 817,33  
MO 197 762 485,83             197 762 485,83  
O 408 798 472,1             408 798 472,1  
Σ 814 990 775,26             814 990 775,26 1,46 %
Ú h r n OSVČ 10 150 315 213,51 6 994 567 817,6 2 865 699 017,55 81 618 561,03 208 429 817,33  
MO 34 167 025 589,76 14 872 818 894,6 19 006 767 353,41 89 676 855,92 197 762 485,83  
O 11 480 109 669,43 5 899 217 162,21 5 167 316 388,09 4 777 647,03 408 798 472,1  
Σ 55 797 450 472,7 27 766 603 874,41 27 039 782 759,05 176 073 063,98 814 990 775,26 100,00%
Procentní podíl 100,00 % 49,76 % 48,46 % 0,32 % 1,46 %  

Vysvětlivky: OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné, MO - malé organizace (do 25 zaměstnanců ), O - velké organizace (nad 25 zaměstnanců)