Pohledávky na pojistném a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Stav k 31. 12. 2007

Pohledávkycelkem

Pohledávky

Procentní podíl

na pojistném

na penále

na pokutách

na ostatním

Odhlášení plátci

OSVČ

2 858 120 384,07   

1 735 221 067,53   

1 072 681 467,47   

50 217 849,07   

-

-

MO

24 549 091 148,99   

10 622 675 374,70   

13 851 843 670,47   

74 572 103,82   

-

-

O

7 854 279 135,59   

3 733 788 193,55   

4 117 124 934,85   

3 366 007,19   

-

-

S

35 261 490 668,65   

16 091 684 635,78   

19 041 650 072,79   

128 155 960,08   

-

61,34%

Neodhlášeníplátci

OSVČ

6 212 485 157,55   

4 464 146 865,52   

1 711 798 425,20   

36 539 866,83   

-

-

MO

11 526 045 863,85   

4 827 180 308,12   

6 683 963 765,89   

14 901 789,84   

-

-

O

3 615 086 145,99   

2 058 077 398,04   

1 555 667 105,85   

1 341 642,10   

-

-

S

21 353 617 167,39   

11 349 404 571,68   

9 951 429 296,94   

52 783 298,77   

 -  

37,14%

Mezisoučet

 

56 615 107 836,04   

27 441 089 207,46   

28 993 079 369,73   

180 939 258,85   

-

-

Splátkový režim

OSVČ

238 073 463,47

-

-

-

238 073 463,47

-

MO

266 500 875,92   

-

-

-

266 500 875,92   

-

O

368 686 445,64   

-

-

-

368 686 445,64   

-

S

873 260 785,03   

-

-

-

873 260 785,03   

1,52%

Ú h r n

OSVČ

9 308 679 005,09   

6 199 367 933,05   

2 784 479 892,67   

86 757 715,90   

238 073 463,47   

-

MO

36 341 637 888,76   

15 449 855 682,82   

20 535 807 436,36   

89 473 893,66   

266 500 875,92   

-

O

11 838 051 727,22   

5 791 865 591,59   

5 672 792 040,70   

4 707 649,29   

368 686 445,64   

-

S

57 488 368 621,07   

27 441 089 207,46   

28 993 079 369,73   

180 939 258,85   

873 260 785,03   

100,00%

Procentní podíl

100,00%

47,74%

50,43%

0,31%

1,52%

-

 

Vysvětlivky:OSVČ - osoby samostatně výdělečně činnéMO - malé organizace (do 25 zaměstnanců)O - velké organizace (nad 25 zaměstnanců)