Statistika výběru pojistného na sociální zabezpečení 2007

 

 

Vývoj příjmů v letech 1993 - 2007 (v milionech Kč)

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2 002 2 003
leden 5 245 10 611 12 369 14 179 15 805 17 257 17 835 18 618 20 577 21 621 22 633
únor 7 557 8 730 10 726 12 250 13 790 15 363 15 269 15 833 17 289 18 664 19 913
březen 7 988 10 042 10 929 12 185 13 307 14 801 15 116 15 996 17 548 19 002 20 128
duben 8 520 10 902 11 935 12 930 14 550 15 465 16 200 16 647 18 413 19 534 20 299
květen 8 898 9 630 10 861 12 954 14 554 15 712 16 313 17 100 18 594 20 734 21 073
červen 9 105 10 702 12 468 15 687 17 750 17 780 18 225 18 789 21 020 22 120 23 515
červenec 9 441 11 098 13 678 14 305 15 839 16 880 17 208 18 338 19 413 21 109 22 346
srpen 9 496 10 872 11 898 14 183 15 422 16 547 16 991 17 926 19 965 20 762 22 066
září 9 163 10 678 12 006 13 723 14 920 15 833 16 536 17 541 18 670 19 949 21 259
říjen 9 312 10 560 12 804 13 656 15 276 15 837 16 559 17 903 19 447 20 244 21 766
listopad 10 014 11 751 13 912 14 880 16 158 16 807 17 552 18 698 20 181 21 103 22 131
prosinec 11 288 13 169 15 905 17 983 18 165 19 848 20 749 22 325 23 698 25 507 27 079
celkem 106 027 128 745 149 491 168 915 185 536 198 130 204 553 215 714 234 815 250 349 264 208

  2004 2005 2006 2007
leden 24 050 25 639 27 524 29 892
únor 21 038 22 567 24 367 27 076
březen 22 859 23 062 24 741 27 174
duben 22 843 24 176 25 442 29 070
květen 22 720 24 498 26 272 28 942
červen 23 991 25 300 27 480  29 930
červenec 23 908 25 346 27 199  30 026
srpen 23 839 25 487 27 332  30262
září 22 937 24 836 26 604 28 620
říjen 23 299 25 015 27 195 29 782
listopad 24 364 26 027 28 088 30 884
prosinec 29 216 30 133 32 106 35 552
celkem 285 064 302 085 324 350 357 210

 

Obr. č. 1 - Vývoj příjmů v letech 1993 - 2007

Obr. č. 1 - Vývoj příjmů v letech 1993 - 2007

 

Vývoj předpisů pojistného a skutečných plateb v roce 2007  (v milionech Kč)

  Pojistné předpis Skutečné platby Rozdíl % r. 1997 % r. 1998 % r. 1999 % r. 2000 % r. 2001 % r. 2002 % r. 2003
leden 30 482 29 892 590 94,47% 102,02% 97,32% 99,12% 101,42% 97,33% 97,24%
únor 26 768 27 076 -308 97,19% 99,89% 97,59% 101,09% 98,23% 104,54% 97,71%
březen 27 236 27 174 62 98,22% 99,06% 96,51% 96,62% 99,35% 97,71% 99,22%
duben 29 660 29 070 590 97,70% 97,94% 98,05% 96,75% 98,37% 97,72% 98,94%
květen 28 839 28 942 -103 98,21% 97,54% 97,71% 98,80% 99,14% 101,89% 98,64%
červen 29 495 29 930 435 100,55% 100,86% 99,31% 99,08% 100,94% 100,54% 101,98%
červenec 30 033 30 026 7 96,64% 96,97% 96,85% 100,64% 98,54% 99,00% 100,31%
srpen 30 217 30 262 -45 98,47% 98,42% 98,38% 98,65% 101,09% 99,63% 100,06%
září 28 688 28 620 68 97,95% 98,12% 98,33% 99,52% 98,26% 98,97% 101,83%
říjen 29 393 29 782 -389 98,67% 98,25% 98,62% 100,06% 101,35% 100,39% 101,88%
listopad 30 407 30 884 -477 99,98% 98,47% 100,73% 101,39% 100,42% 100,24% 101,21%
prosinec  32 545 35 552  -3 077  98,28% 102,22% 102,42% 103,46% 107,42% 110,00% 108,83%
celkem 353 764 357 210 -3 446 97,95% 99,20% 98,56% 99,68% 100,50% 100,71% 100,77%

  % r. 2004 % r. 2005 % r. 2006 % r. 2007
leden 96,40% 96,86% 98,17% 98,06%
únor 99,29% 100,47% 100,14% 101,15%
březen 103,59% 98,16% 100,41% 99,77%
duben 99,99% 97,69% 98,17% 98,02%
květen 99,83% 100,13% 100,09% 100,35%
červen 101,76% 100,93% 102,14% 101,48%
červenec 98,96% 98,85% 99,21% 99,98%
srpen 100,31% 100,58% 101,04% 100,15%
září 99,64% 100,21% 100,32% 99,76%
říjen 100,31% 100,22% 101,52%  101,33%
listopad 101,50% 101,19% 100,81%  101,57%
prosinec 106,55% 106,02% 106,62%  109,24%
celkem 100,74% 100,17% 100,78% 100,97%

 

Obr. č. 2 - Vývoj předpisů pojistného a skutečných plateb v roce 2007 

Obr. č. 2 - Vývoj předpisů pojistného a skutečných plateb v roce 2007

 

 

Obr. č. 3 - Vývoj předpisů pojistného a skutečných plateb v roce 2007 - Úspěšnost výběru v % dle jednotlivých let 

Obr. č. 3 - Vývoj předpisů pojistného a skutečných plateb v roce 2007 - Úspěšnost výběru v % dle jednotlivých let

 

Vývoj předpisů pojistného a příslušenství a skutečných plateb v roce 2007 (v milionech Kč)

  Předpisy celkem Skutečné platby Rozdíl % r. 1997 % r. 1998 % r. 1999 % r. 2000 % r. 2001 % r. 2002 % r. 2003
leden 30 594 29 892 702 92,09% 100,68% 96,18% 98,14% 100,19% 97,04% 96,35%
únor 26 655 27 076 -421 93,97% 95,38% 94,88% 98,43% 96,22% 106,45% 96,34%
březen 27 129 27 174 -45 95,23% 95,66% 91,65% 93,15% 96,86% 95,66% 97,38%
duben 29 712 29 070 642 93,09% 95,17% 95,32% 93,22% 96,07% 95,66% 98,31%
květen 28 827 28 942 -115 94,93% 94,90% 94,64% 97,81% 96,37% 99,90% 97,47%
červen 29 353 29 930 -577 98,00% 98,44% 96,53% 96,24% 98,16% 100,39% 101,85%
červenec 30 110 30 026 84 93,84% 95,38% 93,51% 98,91% 97,91% 97,54% 99,78%
srpen 30 220 30 262 -42 96,11% 96,05% 95,81% 95,91% 98,33% 99,25% 99,40%
září 28 600 28 620 -20 94,71% 95,09% 95,94% 96,82% 96,45% 97,11% 101,69%
říjen 29 326 29 782 -456 96,47% 95,90% 95,37% 96,65% 99,80% 98,89% 101,18%
listopad 30 436 30 884 -449 96,35% 96,01% 98,55% 99,34% 98,03% 98,11% 100,25%
prosinec 32 541 35 552  -3 011  93,39% 98,78% 98,87% 99,59% 104,70% 109,54% 101,55%
celkem 353 503 357 210 -3 707 94,85% 96,53% 95,69% 97,08% 98,37% 99,64% 99,35%

  % r. 2004 % r. 2005 % r. 2006 % r. 2007
leden 96,79% 96,60% 98,07% 97,71%
únor 98,34% 100,40% 99,87% 101,58%
březen 105,16% 97,85% 100,47% 100,16%
duben 99,76% 97,07% 97,40% 97,84%
květen 99,67% 99,66% 100,13% 100,40%
červen 102,11% 100,54% 103,22% 101,97%
červenec 98,33% 98,67% 100,46% 99,72%
srpen 100,38% 100,30% 100,76% 100,14%
září 99,53% 100,44% 100,97% 100,07%
říjen 100,56% 99,73% 102,10% 101,56%
listopad 101,92% 100,73% 100,97% 101,48%
prosinec 104,59% 106,00% 106,03% 109,25%
celkem 100,63% 99,89% 100,93% 101,05%

 

Obr. č. 4 - Vývoj předpisů pojistného a příslušenství a skutečných plateb v roce 2007 

Obr. č. 4 - Vývoj předpisů pojistného a příslušenství a skutečných plateb v roce 2007

 

 

Obr. č. 5 - Vývoj předpisů pojistného a příslušenství a skutečných plateb v roce 2007 - Úspěšnost výběru v % dle jednotlivých let 

Obr. č. 5 - Vývoj předpisů pojistného a příslušenství a skutečných plateb v roce 2007 - Úspěšnost výběru v % dle jednotlivých let