Základní kroky pro elektronické předávání přihlášek a odhlášek zaměstnanců (PRIHL)

Na tomto místě se dozvíte, co všechno je třeba udělat pro to, abyste mohli podávat přihlášky a odhlášky zaměstnanců vaší organizace elektronickou cestou. Každý krok obsahuje stručný popis a sekci „Ke stažení“, ze které si můžete na svůj počítač nahrát další potřebné podklady a informace. Pokud jste již zaregistrováni ke službě ELDP (elektronické předávání evidenčních listů), pak stačí, když podáte žádost o rozšíření vaší stávající registrace o službu PRIHL (tiskopis najdete ve druhém kroku) – v takovém případě nezapomeňte v rámci své stávající registrace na Portálu veřejné správy aktivovat službu „ČSSZ – Nemocenské pojištění“ a zbytek postupu již nemusíte provádět. 1. krok – Připojení k internetu a mzdový systém s podporou pro elektronické předávání Elektronické předávání je podmíněno tím, že váš mzdový systém umí vytvořit a uložit na počítač datový soubor, jehož datová struktura splňuje určitá pravidla. Pokud váš mzdový/personální systém žádnou takovou funkci nepodporuje, budete muset oslovit dodavatele, resp. jeho technickou podporu a dotázat se, jak potřebnou funkcionalitu zprovoznit. Celá řada současných systémů umožňuje vzniklý datový soubor také digitálně podepsat a zašifrovat. V opačném případě můžete k podepsání a zašifrování použít externí programový modul. Přirozeným komunikačním kanálem pro elektronické předávání je internet. V krajním případě se dá místo internetu použít paměťové médium, disketa nebo CD, ale vzdáte se tak řady výhod, které s sebou použití internetu přináší. Přes internet se budete připojovat k Portálu veřejné správy, zatímco paměťové médium se nosí přímo na místně příslušné pracoviště sociální správy. 2. krok - Tiskopis Prostřednictvím formuláře organizace oznamuje, které pracovníky pověřila zajišťováním všech úkonů souvisejících s PRIHL. Vyplněný a potvrzený formulář musíte mít s sebou, až se půjdete zaregistrovat na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Ke stažení: 3. krok – Registrace na příslušné správě sociálního zabezpečení Dalším krokem je návštěva příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. S sebou si vezměte vyplněný tiskopis (viz druhý krok) a disketu. Kontaktní pracovník vám na disketu nahraje textový soubor s informacemi potřebnými pro registraci na Portálu veřejné správy. Pokud místo podpisového klíče ČSSZ používáte kvalifikovaný certifikát, připravte si předem následující informace: sériové číslo a název vydavatele. Ke stažení: 4. krok – Registrace na Portálu veřejné správy Na počítači, který je připojený k internetu, zapište do internetového prohlížeče adresu „https://bezpecne.podani.gov.cz/default.asp“. Zaregistrujte se jako organizace, resp. zástupce, pokud jste pověření podávat za jinou organizaci. Během registrace budete vyzváni k zadání známých údajů. Ty najdete v textovém souboru na disketě, kterou jste si přinesli z pracoviště sociální správy. Během registrace obdržíte uživatelský identifikátor, zvolíte si přihlašovací heslo a aktivujete službu „ČSSZ – Nemocenské pojištění“. 5. krok – Aktivace podpisového klíče ČSSZ Upozornění:krok 5 se týká pouze dříve vydaných certifikátů čssz, jejichž vydávání bylo ukončeno 1.2.2006)Kromě známých údajů jste si na disketě přinesli také dva soubory s koncovkou „.cer“. Jedná se o certifikáty. Nejprve je zapotřebí nainstalovat certifikát, jehož název obsahuje zkratku „CA“ (certifikační autorita). Tento úkon provedete dvojím poklepáním levým tlačítkem myši na zmíněném souboru. Druhý soubor s koncovkou „.cer“ představuje váš osobní certifikát. Pod operačním systémem Windows 98 jej načtete prostřednictvím programu „CertReq“. Na počítačích s vyšší verzí operačního systému provedete načtení dvojím poklepáním levým tlačítkem myši. Pozor, načítání obou zmíněných certifikátů musíte provést na stejném počítači a pod stejným uživatelským účtem, pod jakým jste prováděli generování žádosti o podpisový klíč ČSSZ! Pokud k podepisování používáte kvalifikovaný certifikát, je třeba provést jeho aktivaci podle pokynů jeho vydavatele, popřípadě ve spolupráci s jeho technickou podporou. Ke stažení: 6. krok – Elektronické podávání Nyní můžete začít elektronicky podávat. Nejčastějším problémem v této fázi bývá opomenutí nastavení šifrovacího certifikátu v systému. Tento certifikát by se měl nainstalovat v průběhu instalace modulu určeného k digitálnímu šifrování a podepisování. Jestliže máte problémy s šifrováním, obraťte se na technickou podporu dodavatele vašeho mzdového/personálního systému. Ke stažení: