Nejčastější obecné dotazy k e - Podání Přehledu OSVČ

 

Co potřebuji, když chci zasílat Přehled OSVČ elektronicky?

Musí být splněny čtyři podmínky:

1.     Přehled OSVČ musí podporovat nějaký program pro agendu OSVČ - nebo program typu komunikátor, který vytvoří datovou větu Přehledu OSVČ, umožní podpis kvalif.certifikátem, zašifruje a odešle na ČSSZ.ČSSZ na svých stránkách umožňuje stažení programu 602XML Filler a příslušného el.formuláře. (jako jediný program je tento podporován ČSSZ)

2.     OSVČ a podávající (je-li to zástupce) musí mít variabilní symboly přidělené na OSSZ

3.     Podávající musí vlastnit prostředek pro elektronické podepisování - Kvalifikovaný certifikát.

4.     Na počítači, který bude odesílat Přehled OSVČ musí být správně nainstalován šifrovací certifikát ČSSZ (pro 602XML Filler je ve složce Certifikáty/Ostatní uživatelé)

Do kdy musím předložit Přehled OSVČ?

Odpověď naleznete zde.

 

Může podávat Přehled OSVČ zástupce?

Přehled OSVČ může podávat zástupce(myslí se především pracovník např. účetní firmy). Podávající (zástupce) musí mít:

1.     na OSSZ plnou moc k zastupování OSVČ.

2.     Při podání podepisuje svým kvalifikovaným certifikátem a odesílá pod vlastním var. symbolem (vars v GovTalk obálce). Ve vlastním Přehledu OSVČ je var. symbol zastupované OSVČ.

Jak vkládat a jak velké mohou být přílohy do podání Přehledu OSVČ?

Součástí podání mohou být přílohy obsahující potvrzení. Protože potvrzení bude obsahovat razítko a podpis rukou, nutno jej poslat jako obrázek (image). Je doporučeno vložit soubor s tímto obrázkem do souboru typu .doc nebo .rtf. Tento soubor je programem binárně kódovan vkládá se pak na určené místo datové věty. Velikost jedné přílohy je omezena na 585 kb, všech příloh pak na 3 MB. Přesná definice příloh je uvedena v definici datové věty Přehled OSVČ.

Lze formulář vytisknout z programu 602XML Filler?

Program 602XML Filler spolu s el.formulářem pro Přehled OSVČ umožňuje vedle vyplnění, kontroly hodnot, kontrolního výpočtu a odeslání Přehledu OSVČ na ČSSZ také uložení a vytištění Přehledu OSVČ.

Existují jiné programy pro podání Přehled OSVČ?

Ano, v současnosti existuje několik programu pro podání Přehled OSVČ. Podporu poskytuje ČSSZ pouze programu 602XML Filler.

Lze podepisovat podpisovým klíčem ČSSZ?

Lze podepisovat podpisovým klíčem ČSSZ? Přehled OSVČ není možno podepisovat podpisovým klíčem ČSSZ. Je třeba použít kvalifikovaný certifikát vydaný některou z certifikačních autorit (I.CA, PostSignum nebo e-Identity). Více např na této stránce.

Potřebuji se registrovat na OSSZ?

Pro podávání Přehled OSVČ není třeba registrace na OSSZ.

 

Kolik Přehledů OSVČ (formulářů) může obsahovat jedno podání?

Podání Přehled OSVČ může obsahovat jen jeden Přehled OSVČ.

 

Co je příčinou hlášení "Problém s výslednou velikostí podepisovaných dat"?

Příčinou je nedodržení zásad při práci s certifikáty. Při podávání jsou třeba: kvalifikovaný certifikát pro podpis a šifrovací klíč ČSSZ (certifikát) pro šifrování dat. Zkontrolujte zda máte:

1.     elektronický podpis od jedné z kvalifikovaných certifikačních autorit, což jsou Česká pošta, První certifikační autorita a.s. nebo eIdentity a.s.

2.     šifrovací certifikát ČSSZ, získaný na webu ČSSZ najdete na této stránce, kde naleznete také podrobný návod k jeho instalaci. Při instalaci se certifikát umístí do úložiště certifikátu "Ostatní uživatelé