Nejčastější obecné dotazy k e - Podání ELDP


 

Co potřebuji, když chci zasílat ELDP elektronicky?

Musí být splněny tři podmínky: 1. Elektronický způsob podání ELDP musí podporovat Vámi využívaný program pro zpracování mzdové agendy 2. Musí být pověřen konkrétní pracovník popř. pracovníci pro podávání ELDP elektronicky - prostřednictvím tiskopisu "Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP" - ten naleznete na: oznámení 0806. 3. Pověřený pracovník musí vlastnit prostředky pro elektronické podepisování - Kvalifikovaný certifikát.

Elektronické podání lze učinit ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ zveřejněném na úřední desce ČSSZ, zasláním do

Podrobnější informace k elektronickému podání naleznete na www.cssz.cz nebo u pověřeného pracovníka na kterékoli OSSZ.

Zpět na začátek

Do kdy musím vyplnit a předložit ELDP?

Pokud se jedná o ukončený pracovní poměr před 31. prosincem, je třeba vyplnit ELDP do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku a do 30 dnů předložit OSSZ. Pokud pracovní poměr pokračuje i po 31. 12. je třeba ELDP vyplnit po účetní závěrce, nejdéle však do 30. 4. následujícího roku a do 30 dnů předložit OSSZ.

Zpět na začátek

Umožňuje Windows 98 (Windows 95) elektronický přenos ELDP?

Operační systém Windows 98 (ani Windows 95) není překážkou pro elektronické přenosy. Záleží však na tom, zda tvůrce mzdového systému elektronické přenosy ELDP umožní na těchto operačních systémech. Jiná situace je při generování žádostí. V současné době je již sice možné vytvořit žádost o kvalifikovaný certifikát na Windows 98. Avšak vytvoření žádosti na Windows 95 stále není možné. Pro tento případ je nutné vytvořit žádost na PC, které splňuje podmínky pro vytvoření žádosti a následně po aktivaci podpisového klíče přenést podpisový klíč na potřebný počítač.

Zpět na začátek

Je možné zasílat elektronickou formu ELDP při podání žádosti o důchod?

Ano. Je však nutné, aby informace o elektronickém zaslání ELDP byla sdělena zaměstnanci, který tuto skutečnost oznámí okresní správě sociálního zabezpečení při sepisování žádosti o důchod.

Zpět na začátek

Jak postupovat v případě ztráty kvalifikovaného certifikátu?

V případě ztráty kvalifikovaného certifikátu kontaktujte autoritu, která Vám certifikát vydala. S novým kvalifikovaným certifikátem se obraťte na příslušnou OSSZ.

Zpět na začátek

Náš mzdový systém nepoužívá háčky a čárky. Je možné elektronicky zaslat ELDP bez diakritiky?

Ano. Také je jedno, zda je použito malých nebo velkých písmen abecedy.

Zpět na začátek

Náš mzdový program umí vytvořit soubor ELDP v požadované struktuře XML, ale neumí ho digitálně podepsat ani zašifrovat.

Program, který toto umožňuje, tzv. komunikátor, je možné zakoupit samostatně.

Zpět na začátek

Mohu certifikáty získané na OSSZ použít k zašifrování datové věty?

Nikoli. Při registraci na OSSZ si klient odnáší certifikáty, které slouží pouze pro podepisování. Šifrovací certifikát zpravidla bývá součástí mzdového systému nebo je k dispozici na stránkách ČSSZ.

Zpět na začátek

Podání bylo odmítnuto s chybovým hlášením „Nelze dešifrovat zprávu“.

Ve většině takových případů se stává, že byl k zašifrování použit podpisový certifikát. Ujistěte se proto, že byl k zašifrování skutečně použit šifrovací certifikát vystavený na internetových stránkách ČSSZ (tato stránka) nebo kontaktujte svého dodavatele mzdového systému.

Zpět na začátek

Zaslala jsem elektronicky ELDP zaměstnance, který má trvalé bydliště na slovensku a ELDP se mi vrátil jako nepřevzatý s chybou v PSČ. Je rozdíl ve vyplňování ELDP cizinců

Na ELDP zaměstnanců, kteří nemají trvalé bydliště v ČR se vyplňuje: "obec" - uvede se město a PSČ pobytu cizince v cizině "pošta" - ponechá se prázdné "PSČ" - uvede se trojmístný kód státu volba: ELDP od 1.1.2004 - volba: číselník států (např. Polsko = 616, Slovensko = 703, Ukrajina = 804)"místo narození" - vyplňuje se: obec, stát.

Zpět na začátek