Nejčastěji kladené otázky k e - Podání (obecné)

Nejčastější dotazy e - Podání obecně

Výsledkem podání je chybová zpráva: "Podání nemá strukturu XML".

Chyba je v datech po dešifrování, kdy není možné zprávu načíst xml parserem (nejedná se o validní xml) nebo zpráva neobsahuje kořenový element RELDP, PRIHL nebo OSVC.Nejčastěji je chyba způsobena nevalidním xml, což často souvisí s kódováním. V xml hlavičce bývá uveden jiný encoding oproti skutečnému formátu zprávy. Např. formát zprávy je často v unicode, ale v hlavičce bývá uvedeno UTF-8. Není tak možné zpracovat diakritiku.

Zpět na začátek

Výsledkem podání je chybová zpráva: "Při dešifrování došlo k chybě."

Zkontrolujte, zda šifrujete správným certifikátem. Každý úřad veřejné správy vystavuje svým klientům vlastní šifrovací certifikát.

Zpět na začátek

Výsledkem podání je chybová zpráva: "Kontrola digitálního podpisu selhala" Neodpovídá digitální podpis s daty, která jsou ve zprávě přiložena.

Nejčastější důvody:

  1. musí se podepisovat nezašifrovaná data.
  2. pozor na operace, které jsou prováděny mezi podepsáním dat a jejich zašifrováním. V průběhu procesu nesmí dojít k úpravě dat. Problémy mohou dělat například "netisknutelné" znaky.

Zpět na začátek

Uživatel není oprávněn podávat podání ... za danou organizaci.

Zaměstnanec zjištěný z elektronického podpisu nemá na ČSSZ povolení podávat za danou organizaci. OSSZ nebylo doručeno "Oznámení o pověření pracovníka."

Zpět na začátek

Datová XML zpráva, která se zasílá ČSSZ, se šifruje dle standardu PKCS7. Jaký certifikát je nutné používat pro šifrování?

Datová zpráva pro ČSSZ se musí zašifrovat certifikátem, který vydává ČSSZ. Další informace lze získat na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/.

Zpět na začátek

Jaké certifikáty je nutné použít pro podepisování datové zprávy při komunikaci s ČSSZ?

 Podrobnosti o podepisování datových zpráv při komunikaci s ČSSZ lze nalézt na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/.

Zpět na začátek