Jak tisknout Evidenční list důchodového pojištění

Dialog tisku se zobrazí volbou z menu Soubor/Tisknout. Formulář je možno vytisknout na dva druhy papíru.

Druhy papíru

  1. Tisk do originálního předtištěného formuláře : Tiskne se pouze druhá strana, která neobsahuje barevné pozadí (zvolte "Rozsah tisku - stránky od: 2 do: 2"). Tisknout lze pouze na originální předtištěný tiskopis "Evidenční list důchodového pojištění" č.1491440698 (bez průklepových papírů). Tento formulář formátu A5 vložíme před tiskem do tiskárny orientovaný na výšku. Při vkládání je třeba dbát na co nejpřesnější umístění formuláře do podavače tiskárny, aby se údaje vytiskly do požadovaných polí a nepřesahovaly jejich rámečky. Příklady vložení formuláře do podavače tiskárny jsou uvedeny dále.
  2. Tisk na papír formátu A5 (pouze pro interní potřeby organizace - nesmí se odesílat na OSSZ) : Tiskne se pouze první strana formuláře i s barevným pozadím (zvolte "Rozsah tisku - stránky od: 1 do: 1"). Tento tisk lze provést na barevné i černobílé tiskárně, pouze na čistý papír formátu A5. Umístění papíru do podavače tiskárny a ostatní nastavení tisku jsou stejné jako u první varianty.

Způsoby tisku

Samotný tisk je možné provést několika způsoby.

  1. Kliknutím na tlačítko "Tisknout" v pravém dolním rohu formuláře. Tato funkce vytiskne pouze data do předtištěného formuláře, který musí být do tiskárny vložen na výšku, jak je znázorněno na obrázcích na konci této stránky. V případě, že se nepodaří vytisknout formulář správně pomocí této funkce, je třeba tisk opakovat podle návodu v následujícím bodu. Tisk kopie (strana 1 s pozadím) je nutno provést podle bodu 2.
  2. Tisk přes volbu z menu "Soubor/Tisknout"V tomto případě je třeba před samotným tiskem nastavit všechny parametry dle níže uvedeného návodu. Tyto parametry jsou shodné pro oba způsoby tisku a je nutné je nastavit pouze při tisku prvního formuláře. Do ukončení programu nebo zavření stránky (je-li formulář vyplňován přímo z těchto stránek) zůstává nastavení uchováno.Před tiskem formuláře doporučujeme provést celkovou kontrolu vyplnění tlačítkem "Kontrola vyplnění". Tato kontrola probíhá pro informaci také automaticky před každým tiskem. V této fázi již ale nelze tisk zrušit.

Pokud by se nepodařilo formulář správně vytisknout ani jedním ze jmenovaných způsobů, je možno zkusit alternativní řešení, které je uvedeno na seznamu nejčastějších dotazů, kde jsou odpovědi na nejčastější dotazy uživatelů.

Parametry tisku

Po otevření dialogu tisku (menu Soubor/Tisknout) vyberte tiskárnu, na kterou chcete tisknout a zvolte rozsah tisknutých stran dle způsobu tisku a nastavte ostatní parametry viz. následující obrázek. Následně klikněte na tlačítko "Vlastnosti". Další dialogová okna se mohou lišit v závislosti na konkrétní tiskárně.

Tisknout

Pokračujte dále kliknutím na tlačítko "Upřesnit".

Vlastnosti

Zde je třeba vybrat formát papíru A5

Upřesnit

Tyto kroky již není nutné u dalších tisků opakovat. Nastavení zůstane stejné dokud se neukončí program Acrobat Reader nebo se neuzavře stránka s formulářem.

1100 U tiskáren s verikálním podavačem je třeba umístit formulář do podavače na výšku a to pravým okrajem dolů a přední stranou k sobě. Mezi tito tiskárny patří například HP LaserJet 1100, HP LaserJet 5L.
4L Do tiskáren s horizontálním podavačem je třeba umístit formulář podélně, pravým okrajem napřed, přední stranou nahoru. Např. HP LaserJet 4L, HP LaserJet 5P, HP LaserJet 1200.
950 Drtivá většina barevných tiskáren má horizontální podavač. Do tohoto podavače se musí formulář umístit podélně, pravým okrajem napřed a přední stranou dolů.