Nejčastější dotazy e - Podání

Česká správa sociálního zabezpečení byla vůbec první organizací státní správy, která zavedla elektronická podání (e - Podání) dokumentů přes Portál veřejné správy (PVS). V současné době zpracovává ČSSZ 5-8 tisíc e - Podání denně, z nichž některá obsahují až stovky formulářů. Toto množství každým rokem narůstá. Na co se v souvislosti s touto on-line službou ČSSZ nejčastěji ptáte a především návody, jak případné problémy vyřešit, naleznete v odkazech na nejčastěji kladené dotazy, které jsou rozděleny dle jednotlivých oblastí týkajících se elektronického podání.

Nejčastější dotazy podle druhů e -Podání

e - Podání obecně
V této části naleznete odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají všech služeb e - Podání, které ČSSZ poskytuje.

e - Podání desetimístný variabilní symbol (VS10)
Nejčastější dotazy spojené s přechodem na nový desetimístný variabilní symbol VS10.

e - Podání oblast důchodového pojištění (ELDP, POS)
Dotazy týkající se služeb spojených s Evidenčními listy důchodového pojištění nebo Potvrzení o studiu a teoretické a praktické přípravě.

e - Podání oblast nemocenského pojištění (ONZ, P/O)
Dotazy týkající se Oznámení o nástupu do zaměstnání nebo dříve používaných P/O (přihlášky/odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění).

e - Podání osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
Dotazy týkající se problematiky OSVČ vzhledem k elektronickému podání.