V čele žebříčku nemocnosti jsou tradičně respirační onemocnění, na druhém místě nemoci pohybové soustavy

Praha 14. 11. 2017

Nemoci dýchací soustavy byly letos od ledna do září nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN) přesně v 466 446 případech a jsou tedy důvodem 37 % ukončených „neschopenek“. Onemocnění pohybové soustavy evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) za stejné období u 243 390 ukončených případů DPN, podílely se na 20 % neschopenek.

 

Ze statistik ČSSZ vyplývá, že v průměru nejkratší dobu strávili lidé na tzv. neschopence s akutními infekcemi dýchacích cest (zhruba 15 dní), léčba nemocí pohybové soustavy trvala téměř 67 dní. Nemoci s časově nejnáročnější léčbou představují tuberkulóza (211 dní) a onkologická onemocnění (téměř 182 dní).

 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví za období 1. 1. -  30. 9. 2017

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

84

56

28

210,96

213,63

205,64

Zhoubné novotvary

10 328

4 955

5 373

181,61

177,79

185,12

Nemoci duševní

33 631

11 941

21 690

86,71

79,16

90,86

Nemoci nervové soustavy

19 785

8 147

11 638

85,79

85,41

86,06

Nemoci oběhové soustavy

36 415

20 871

15 544

80,97

90,43

68,26

- hypertenze

10 485

5 875

4 628

55,55

57,00

53,72

- ischemická choroba srdeční

4 841

3 884

957

128,37

131,41

116,04

- cévní nemoci mozku

2 238

1 452

786

163,42

166,22

158,26

- jiné nemoci oběhové soustavy

18 851

9 678

9 173

73,14

82,85

62,91

Nemoci dýchací soustavy

466 446

215 907

250 539

15,85

15,39

16,24

- akutní infekce dýchacích cest

380 965

173 771

207 238

14,86

14,19

15,41

- chřipka

69 731

34 454

35 233

15,71

15,49

15,94

- chron. nemoci dolních dýchacích cest

8 382

3 705

4 677

48,72

51,58

46,45

- jiné nemoci dýchacích cest

7 368

3 977

3 391

31,31

33,66

28,56

Nemoci trávicí soustavy

92 249

50 659

41 590

29,46

29,55

29,36

Nemoci kůže

20 204

11 663

8 541

33,60

33,26

34,07

Nemoci pohybové soustavy

243 390

124 637

118 753

66,86

61,96

72,00

- nemoci páteře

161 165

82 541

78 624

62,35

57,10

67,87

- jiné nemoci pohybové soustavy

82 234

42 100

40 134

75,67

71,48

80,08

Nemoci moč. a pohl. soustavy

50 147

11 126

39 021

33,96

38,42

32,69

Těhotenství, porod, šestinedělí

27 694

---

27 694

105,97

---

105,97

Úrazy, otravy

147 830

95 002

52 828

52,25

50,83

54,79

Nemoci ostatní

115 776

48 241

67 535

38,76

30,16

44,90

Celkem

1 263 979

603 205

660 774

42,22

39,89

44,35

Zdroj: ČSSZ

 

Informace o počtu ukončených případů DPN dle skupin diagnóz a pohlaví za předcházející roky jsou k dispozici na www.cssz.cz v sekci Statistiky.