ČSSZ: První čtvrtletí v číslech

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila vybrané statistické údaje za období leden až březen 2017.   

Údaje poskytnou odpovědi např. na otázku, v jaké průměrné výši vyplácela ČSSZ starobní důchod, kolik vybrala na pojistném a kolik činily výdaje na důchody a dávky nemocenského pojištění, dále informují o počtu důchodců, vyplacených důchodů a ukazatelích pracovní neschopnosti.

Aktuální statistická data týkající se sociálního zabezpečení jsou důležitá pro vývoj ekonomiky České republiky. Vždyť například pojistné na sociální zabezpečení, které ČSSZ vybírá, tvoří třetinu příjmů státního rozpočtu. Je tomu tak jen proto, že ve výběru pojistného je ČSSZ dlouhodobě úspěšná díky pravidelným kontrolám a systematické starosti o plátce pojistného i dlužníky. 

Výběr pojistného na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Vybrané statistiky jsou k dispozici na těchto stránkách: