Zvýšil se počet ukončených „neschopenek“, průměrná délka stonání se zásadně nezměnila

Praha 13. 2. 2017

Téměř 1,6 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2016 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lékaři vloni ukončili o zhruba 58 tisíc tzv. neschopenek více než v roce 2015. Průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s rokem 2015 prodloužila pouze o necelý den. Z údajů ČSSZ vyplývá, že v loňském roce stonali lidé v průměru 42 dní. Výdaje na nemocenské činily vloni téměř 17 mld. Kč.

Nejvíce ukončených tzv. neschopenek bylo evidováno ve Středočeském kraji (183 080) a v Praze (181 484), nejméně (jako v minulosti) v kraji Karlovarském. Nejvíce dnů prostonali pojištěnci v Moravskoslezském kraji, celkem přes 8,8 milionu.

Nemocenské se vyplácí až od 15. dne trvání „neschopenky“

Nemocenské vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti za kalendářní dny. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy za pracovní dny. Náhrada mzdy nenáleží za první tři dny (tzv. karenční doba).

Lhůta pro výplatu nemocenského

Zákon nestanoví pro výplatu nemocenského určitý termín v měsíci. Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce. Ta se počítá ode dne, kdy jsou zaměstnavatelem doručeny potřebné doklady OSSZ.

Dlouhodobá pracovní neschopnost a tzv. lístek na peníze

„Lístek na peníze“ (přesněji Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti) vystavuje ošetřující lékař alespoň jednou měsíčně, aby měl nemocný zajištěn určitý pravidelný měsíční příjem do doby ukončení pracovní neschopnosti. Toto potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti lze vystavit k jakémukoli dni v kalendářním měsíci. Výjimkou jsou případy, kdy je nařízena exekuce nebo insolvence. Srážky z nemocenského se ze zákona provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc. Proto lidem, kteří jsou z důvodu vážné nemoci či náročné léčby v pracovní neschopnosti několik měsíců a mají na svůj příjem nařízenou exekuci nebo jsou v insolvenci, lze doporučit, aby si „lístek na peníze“ nechali od lékaře vystavit vždy k poslednímu dni v měsíci.

Potřebné doklady

Příslušný díl tzv. neschopenky předává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Doklady potřebné pro výpočet a výplatu nemocenského předává příslušné OSSZ za svého zaměstnance zaměstnavatel, který je povinen učinit tak ze zákona neprodleně. Těmito doklady jsou příslušné části tzv. neschopenky (tj.: Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Žádost o nemocenské a Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti), dále Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti tzv. lístek na peníze. Jsou-li doklady zaměstnavatelem předány se zpožděním, nebo jsou nesprávně či nedostatečně vyplněné, způsobuje to zpoždění výplaty dávky.

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti k 31. 12. 2016 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Hl. m. Praha

181 484

5 879 339

32,40

Jihočeský

104 229

4 638 954

44,51

Jihomoravský

165 219 

7 440 444

45,03

Karlovarský

44 645

1 730 962

38,77

Královéhradecký

89 961

3 608 037

40,11

Liberecký

74 997

2 944 904  

39,27

Moravskoslezský

174 369

8 826 850

50,62

Olomoucký

94 156

4 437 639

47,13

Pardubický

79 900

3 396 289

42,51

Plzeňský

104 977

4 100 990

39,07

Středočeský

183 080

6 915 865

37,78

Ústecký

125 041

5 054 063

40,42

Vysočina

78 668

3 556 818

45,21

Zlínský

84 153

4 309 420

51,21

Celkem ČR

1 584 879

66 840 574

42,17

Zdroj: ČSSZ

 

Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti za rok 2015 podle krajů:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/zvysil-se-pocet-ukoncenych-neschopenek-ale-zkratila-se-prumerna-delka-stonani.htm