3 514 lidí nedodrželo vloni režim „na neschopence“, čekal je postih

Praha 10. 2. 2017

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly od ledna do prosince 2016 celkem 153 500 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců. Vloni tak byl zkontrolován přibližně každý desátý nemocný na tzv. neschopence (ukončeno 1 584 879 dočasných pracovních neschopností). Postih byl udělen 3 514 pojištěncům. Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že je to o 136 postihů méně než za stejné období roku 2015.

Pojištěnci, u nichž lékař rozhodl o dočasné pracovní neschopnosti, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu jeho dodržování. Jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem. Zpravidla mohou být vycházky povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin.

Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práce neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců k 31. 12. 2016

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Hl. město Praha

7 394

149

Jihočeský

6 455

87

Jihomoravský

19 665

262

Karlovarský

7 371

316

Královéhradecký

12 397

218

Liberecký

5 951

147

Moravskoslezský

18 719

332

Olomoucký

10 855

258

Pardubický

11 261

270

Plzeňský

14 716

548

Středočeský

16 051

299

Ústecký

10 273

242

Vysočina

5 782

129

Zlínský

6 610

257

Celkem ČR

153 500

3 514

Zdroj: ČSSZ

 

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práce neschopných za stejné období roku 2015: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2016/20160128-nemocnym-pojistencum-ossz-udelily-v-roce-2015-vice-postihu-nez-v-roce-predchozim.htm