V pořadí již 26. česko-německé poradenské dny se uskuteční v říjnu v Praze

Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech. Zájemci se dozvědí odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, ale i informace o stavu probíhajícího důchodového řízení.

Odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Deutsche Rentenversicherung (DRV) poradí v úterý 17. 10. 2017 v době od 10:00 do 16:30 h a ve středu 18. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 h v Klientském centru ČSSZ na adrese: Křížová 25, Praha 5. Vzhledem k tomu, že o poradenské dny je tradičně velký zájem, doporučujeme zájemcům se předem objednat. Na dvojjazyčném plakátu jsou uvedeny kontakty pro sjednání termínu a dále doklady, které je třeba  si  na konzultaci přinést.

Konzultace jsou bezplatné. Tým bude tvořit vždy český a německý odborník. Zajištěno bude i tlumočení. O konání poradenských dnů jsou potenciální zájemci informováni také prostřednictvím dopisu německého nositele důchodového pojištění, plakátů a webových stránek obou institucí.

Mezinárodní poradenské dny k důchodovému pojištění navazují na úspěšné minulé ročníky. V letošním roce se již česko-německé poradenské dny uskutečnily v březnu v Mnichově a pravidelný poradenský den proběhl v červenci v Pasově.

S konáním česko-německých poradenských dnů se počítá i do budoucna. Termíny a místa jejich konání v roce 2018 budou v předstihu zveřejněny na plakátech a webových stránkách obou institucí.