Na konci června ČSSZ evidovala přes 992 tisíc OSVČ

Praha 7. 8. 2017

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu měly okresní správy sociálního zabezpečení ve své evidenci více než 992 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je o zhruba 1 400 osob více oproti stejnému období loňského roku.

OSVČ, které vykonávaly hlavní výdělečnou činnost (tj. podnikání bylo jejich hlavním zdrojem příjmu), bylo na konci června cca 585 tisíc, jejich stav v porovnání s loňským obdobím klesl o necelých 1 500. OSVČ vykonávajících vedlejší výdělečnou činnost bylo bezmála 407 tisíc, jejich počet vzrostl o téměř 3 000. Zajímavostí je, že OSVČ, které vykonávaly vedlejší výdělečnou činnost a platily zálohy na důchodové pojištění, bylo o cca 4,5 % více než loni na konci června.

 

Zákon rozlišuje hlavní a vedlejší výdělečnou činnost

OSVČ se dle činnosti dělí na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ tzv. hlavní mají ze zákona povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění. OSVČ tzv. vedlejší (definuje zákon) tuto povinnost mají v okamžiku, pokud jejich příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky. Příjmem se rozumí daňový základ stanovený podle zákona o daních z příjmů. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2017 činí 67 756 Kč (platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok).

 

Tabulka: Přehled o počtu OSVČ (stav k 30. 6. 2017)

Kraj

OSVČ

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

dobrovolně účastny

hlavní

vedlejší

celkem

hlavní činnost

vedlejší činnost

celkem

DP

NP

Hl. m. Praha

105 481

67 705

173 186

105 373

21 026

126 399

76

8 461

Středočeský

81 975

54 289

136 264

81 947

14 106

96 053

95

12 061

Jihočeský

34 470

26 893

61 363

34 431

5 811

40 242

45

7 766

Plzeňský

28 046

22 394

50 440

28 031

5 099

33 130

58

4 199

Karlovarský

13 992

9 047

23 039

13 986

2 232

16 218

22

1 506

Ústecký

35 387

22 491

57 878

35 382

6 011

41 393

109

4 033

Liberecký

23 922

16 215

40 137

23 919

4 008

27 927

21

3 508

Královéhradecký

30 377

23 260

53 637

30 371

5 033

35 404

83

5 687

Pardubický

26 821

19 342

46 163

26 816

4 246

31 062

33

5 041

Vysočina

26 987

19 474

46 461

26 974

4 318

31 292

73

5 396

Jihomoravský

64 557

45 085

109 642

64 543

11 120

75 663

205

10 322

Olomoucký

30 077

20 662

50 739

30 059

4 770

34 829

64

4 848

Zlínský

31 664

22 236

53 900

31 595

5 027

36 622

64

8 140

Moravskoslezský

51 540

37 714

89 254

51 515

8 308

59 823

136

9 275

Celkem

585 296

406 807

992 103

584 942

101 115

686 057

1 084

90 243

Pozn.: DP = důchodové pojištění; NP = nemocenské pojištění

 

Počty OSVČ podle krajů a okresů v časové řadě jsou k dispozici zde: goo.gl/NQ27fi.