Počet ukončených neschopenek meziročně vzrostl o více než deset procent

Praha 3. 8. 2017

Za prvních šest měsíců evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přes 942 tisíc případů ukončených dočasných pracovních neschopností. To je o 10,5 % více než za stejné období loňského roku. Za pololetí se jen na nemocenském vyplatilo 10 mld. Kč.

V prvním pololetí letošního roku bylo nejvíce případů ukončených tzv. neschopenek ve Středočeském kraji, následoval Moravskoslezský kraj a pomyslné třetí místo si dělí hl. m. Praha a Jihomoravský kraj. Lidé stonající tzv. na neschopenku prostonali o téměř 2,4 mil. dnů více než za loňský leden až červen. Nejvíce prostonaných dnů bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji.

Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se oproti stejnému období roku 2016 mírně zkrátila - přibližně o 1,5 dne - z loňských 41,5 dnů na letošních 40 dnů. Nejkratší dobu na tzv. neschopence trávili pojištěnci v Praze (necelých 31 dnů) a ve Středočeském kraji (přibližně 36 dnů).

Naopak nejdéle na neschopence byli pojištěnci v Moravskoslezském kraji – průměrně tam dočasná pracovní neschopnost trvala téměř 48,5 dne. To je o 8,5 dne déle než celorepublikový průměr, který činil 40 dnů.

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti za 1. pololetí roku 2017 podle krajů

Kraj

Počet ukončených případů DPN

Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN

Hl. m. Praha

103 991

3 177 713

30,56

Jihočeský

62 172

2 646 619

42,57

Jihomoravský

103 144

4 268 875

41,39

Karlovarský

25 952

970 785

37,41

Královéhradecký

52 970

2 033 537

38,39

Liberecký

43 167

1 645 680

38,12

Moravskoslezský

104 324

5 054 562

48,45

Olomoucký

57 680

2 565 918

44,49

Pardubický

48 291

1 940 322

40,18

Plzeňský

62 209

2 322 705

37,34

Středočeský

106 532

3 879 223

36,41

Ústecký

71 546

2 807 230

39,24

Vysočina

47 596

2 010 864

42,25

Zlínský

52 527

2 512 774

47,84

Celkem ČR

942 101

37 836 807

40,16

Zdroj: ČSSZ

 

Počty ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle krajů a délky trvání (vč. přepočtu na 100 000 obyvatel) jsou v časové řadě k dispozici na www.cssz.cz v sekci Statistiky.