Český důchod putoval v loňském roce takřka do všech kontinentů světa

Praha 11. 8. 2016

Důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) mají své příjemce po celém světě. Avšak nejvíce důchodů loni tradičně mířilo
do Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska. ČSSZ v prosinci minulého roku evidovala 87 588 důchodců s nárokem na český důchod v 87 zemích.

Celkem 28 702 příjemců českého důchodu žilo na Slovensku, 18 641 v Německu a v Polsku pak 14 549. Pouze do těchto tří států byly české důchody zasílány v řádech desítek tisíc příjemců. Několik tisícovek důchodců s nárokem na důchod z ČSSZ žilo v Kanadě, Švýcarsku, USA, Rakousku, Austrálii, Bulharsku, Řecku a Švédsku. Do Francie nebo Velké Británie byl český důchod vyplácen necelé tisícovce příjemců. Do exotických států jako jsou například Fidži, Portoriko, Seychely, Madagaskar, Singapur, Sýrie či Pákistán jde o počty důchodců v řádu jednotek.

Počet příjemců českého důchodu v cizině každoročně stoupá. V porovnání s obdobím před třemi lety se zvýšil o více než 10 tisíc. Stejně tak roste i počet žádostí o důchod s tzv. mezinárodním prvkem (tj. s potřebou rozhodnout o době pojištění získané v cizině). Zatímco v roce 2012 jich ČSSZ obdržela přes 15 tisíc, o tři roky později zaznamenala 16% nárůst.

 

Způsob výplaty důchodu do ciziny a tzv. potvrzení o žití

Obecně platí, že lidem trvale žijícím v zahraničí ČSSZ vyplácí důchody buď na účet u peněžního ústavu v cizině, nebo šekem na adresu v cizině či na účet banky v České republice. Celkově převažují výplaty na účet. Způsob si lidé volí sami a zpravidla jej sdělí při sepisování žádosti o důchod, kterou lze podat v zemi, kde žadatel aktuálně žije.

Výjimkou je výplata důchodu na Slovensko, kam je možné penzi vyplácet pouze na účet u peněžního ústavu, tj. bezhotovostně.

Podmínkou pro provádění všech typů výplat důchodu do zahraničí, není-li jinak upraveno, je pravidelné předkládání tzv. „potvrzení o žití“. Musí být vlastnoručně podepsané důchodcem s úředně ověřeným podpisem. Podpis ověřuje orgán nebo úřad k tomu zmocněný podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), či zastupitelský úřad. Tiskopis „potvrzení o žití“ je v různých jazycích dostupný na webu ČSSZ.

Ověřit si specifika pro výplatu důchodu do konkrétního státu lze na call centru pro důchodové pojištění na telefonním čísle +420 257 062 860 nebo osobně při návštěvě ČR prostřednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení či přímo v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ. Detailní informace o podmínkách výplaty důchodu do ciziny jsou na www.cssz.cz v sekci Evropská unie nebo Mezinárodní smlouvy.

 

Další údaje jsou k dispozici v níže uvedených tabulkách:


Tabulka 1: Počet důchodců žijících v cizině a s nárokem na český důchod k 31. 12.

Stát

Počet důchodců

Stát

Počet důchodců

2014

2015

2014

2015

Alžírsko

2

2

Maďarsko

187

194

Andorra

2

2

Makedonie

412

400

Argentina

5

5

Malajsie

1

1

Austrálie

2 176

2 289

Mali

1

1

Belgie

134

132

Malta

6

6

Bělorusko

3

3

Maroko

2

1

Bolívie

5

5

Mexiko

10

8

Bosna a Hercegovina

123

121

Moldavsko

14

20

Brazílie

13

16

Monako

1

1

Bulharsko

2 047

2 087

Namibie

1

1

Černá Hora

40

40

Německo

18 035

18 641

Dánsko

115

120

Nizozemí

489

494

Dominikánská republika

2

2

Norsko

109

129

Egypt

2

2

Nový Zéland

23

24

Estonsko

2

2

Pákistán

1

1

Etiopie

1

1

Panama

1

0

Fidži

0

1

Paraguay

3

4

Filipíny

7

7

Peru

1

1

Finsko

22

22

Polsko

14 068

14 549

Francie

702

713

Portoriko

2

2

Chile

8

8

Portugalsko

11

13

Chorvatsko

285

281

Rakousko

2 670

2 799

Indonésie

10

10

Rumunsko

28

38

Irák

1

2

Rusko

9

10

Írán

2

2

Řecko

1 879

1 872

Irsko

31

40

Seychely

1

1

Island

2

3

Singapur

0

1

Itálie

284

291

Slovenská republika

27 053

28 702

Izrael

118

112

Slovinsko

148

145

Japonsko

17

20

Spojené arabské emiráty

2

2

Jihoafrická republika

55

52

Srbsko

311

316

Kamerun

2

2

Sýrie

1

1

Kanada

3 643

3 714

Španělsko

172

183

Kolumbie

1

2

Švédsko

1 369

1 375

Kosovo

2

2

Švýcarsko

3 243

3 234

Kostarika

5

6

Thajsko

8

10

Kuba

4

4

Tunisko

2

2

Kuvajt

3

3

Ukrajina

507

572

Kypr

24

27

Uruguay

2

2

Libanon

0

1

USA

2 814

2 918

Lichtenštejnsko

6

6

Velká Británie

693

699

Litva

8

8

Venezuela

5

4

Lotyšsko

5

5

Vietnam

10

10

Lucembursko

27

27

 

 

 

Madagaskar

1

1

Celkem

84 252

87 588


 

Tabulka 2: Prvních deset států podle počtu příjemců českého důchodu v zahraničí k 31. 12.

Pořadí

Stát

2015

1.

Slovensko

28 702

2.

Německo

18 641

3.

Polsko

14 549

4.

Kanada

3 714

5.

Švýcarsko

3 234

6.

USA

2 918

7.

Rakousko

2 799

8.

Austrálie

2 289

9.

Bulharsko

2 087

10.

Řecko

1 872

 

Tabulka 3: Vývoj počtu příjemců českých důchodů v zahraničí k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet

59 548

66 689

75 157

80 173

84 252

87 588

 

Tabulka 4: Vývoj počtu podaných žádostí o důchod s tzv. mezinárodním prvkem k 31. 12.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet

15 693

13 821

15 285

16 382

16 680

17 494