Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký jednal s ústředním ředitelem ČSSZ Jiřím Biskupem

Praha 23. 2. 2016

Zhruba třem stům zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by měl skončit k 30. červnu 2017 pracovní poměr, neboť jim chybí potřebná kvalifikace nově daná zákonem o státní službě. Týká se to zaměstnanců, kterým byla z důvodů nesplnění požadovaného stupně vzdělání zamítnuta žádost o přijetí do služebního poměru či kteří z důvodu neplnění podmínky nepožádali o přijetí do služebního poměru. Josef Postránecký z ministerstva vnitra vysvětlil, proč nelze uplatnit výjimku ze vzdělání u služebních míst se stanoveným středním vzděláním s výučním listem a středním vzděláním s maturitní zkouškou, přestože zaměstnanec získal dlouhodobou praxí odborné znalosti z oblasti provádění sociálního zabezpečení nezbytné pro výkon práce.

Nemožnost prominout nedostatek předepsaného vzdělání zákona o státní službě se jeví jako nepřiměřeně tvrdá. Zamítnutí žádostí o přijetí do služebního poměru vnímám jako zpochybnění jejich dosavadního pracovního poměru jen z důvodu nové právní úpravy, kterou je služební zákon,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup a doplnil: „Postup podle služebního zákona vnímají tito zaměstnanci jako diskriminační. Jedná se především o zaměstnance, kteří se v minulosti po odborné a praktické stránce cíleně připravovali na práci v ČSSZ učením v oboru technika administrativy speciálně koncipovaným pro zaměstnance našeho úřadu.“

Širší vedení ČSSZ má obavy z toho, že by odchod tří set odborníků mohl od 1. července 2017 způsobit destabilitu instituce, pokud by se nenašlo optimální řešení. Dnešní setkání je vyústěním všech jednání, které vedení ČSSZ iniciovalo k problematice neplnění kvalifikačních požadavků od jara loňského roku, i reakcí na petici zaměstnanců ústředí ČSSZ podanou prostřednictvím předsedy odborové organizace. Všichni přítomní deklarovali, že si jsou vědomi důležitosti fungování ČSSZ a nezbytnosti situaci adekvátně řešit. Potvrdili, že již v tuto chvíli probíhá na půdě ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) příprava komplexní změny zákonných ustanovení, která předepisují vzdělání pro určité pozice, a spoléhají na podporu zákonodárců.

O nastalé situaci debatoval náměstek ministra vnitra pro státní službu s dotčenými zaměstnanci ČSSZ, kteří sepsali proti dopadům služebního zákona petici. S vedením, zaměstnanci a odborovou organizací ČSSZ diskutoval na toto téma společně s personální ředitelkou pro státní službu ministerstva vnitra Ivou Hřebíkovou. Za MPSV byli přítomni náměstkyně ministryně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů Iva Merhautová, státní tajemník Petr Smrček, za Odborový svaz státních orgánů a organizací jeho předseda Pavel Bednář.

superurednik