Znojemská OSSZ obstála na výbornou během cvičného zásahu Policie ČR

Praha 29. 1. 2016

Ozbrojený útok a následný zásah Policie ČR „zažili“ na vlastní kůži v listopadu loňského roku zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ve Znojmě. Policie ovšem zasahovala jen proti simulovanému útoku na úřad. Akce trvala zhruba půl hodiny. Bezprostředně po jejím skončení velitel zásahu všechny zúčastněné seznámil s důvody nácviku akce a poděkoval řediteli OSSZ Znojmo Radoslavu Krausovi a jeho kolektivu zaměstnanců za mimořádnou kázeň a bezchybný průběh cvičného zásahu.

Pečlivě naplánovanou, ale utajovanou akci uskutečnila Policie ČR v úzké spolupráci s ředitelem OSSZ Znojmo ve shodě s vrcholovým vedením České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby ověřila „nastavené principy a mechanismy“ a schopnost spolupráce úřadu a policistů při mimořádné krizové události. I proto cvičný manévr podléhal na základě instrukcí Policie ČR „režimu prozatímního nezveřejňování zpráv“. Zaměstnanci i přítomní klienti byli o simulovaném ozbrojeném útoku na OSSZ a o následném záchranném zásahu informováni pouhých 15 minut před zahájením.

Prostředí OSSZ si Policie ČR vybrala především s ohledem na obecně vzrůstající agresivitu ve společnosti, s níž se čím dál častěji setkávají a potýkají i pracovníci OSSZ. Zvláště pak zaměstnanci, kteří bezprostředně osobně jednají s klienty.

ČSSZ i Policie ČR podporují připravenost zaměstnanců na krizové situace

ČSSZ registruje, že počet mimořádných událostí na OSSZ stoupá. Bohužel v praxi jsou běžné výhružné telefonáty, dopisy a agresivní výpady vůči zaměstnancům OSSZ či ČSSZ. Mimořádným událostem jako ozbrojený útok zpravidla není možné zabránit, ale je nutné se na ně v rámci možností připravit, uvědomit si své chování v krizové situaci. I tomu pomohl nácvik zásahu Policie ČR v objektu OSSZ ve Znojmě. Nabídku Policie ČR jsem proto uvítal a spolupráci jsem podpořil. Po vyhodnocení zásahu byli s postupem seznámeni ostatní ředitelé OSSZ,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a ocenil zástupce zásahové jednotky, kteří poskytli cenné informace, postupy a doporučení, jak se chovat a reagovat v různých situacích, během nichž jsou zaměstnanci v kontaktu s agresivními klienty. Ti mnohdy právě zaměstnancům veřejných institucí vyhrožují použitím násilí, zbraně, výbušniny či nebezpečných látek nebo je přímo ohrožují na životě.

Zásah vzbudil pozornost veřejnosti, informace poskytovala jen Policie ČR

Plánovaná akce se kvůli svému rozsahu a nasazenému množství policejní techniky neobešla bez dílčích omezení, např. silničního provozu v okolí budovy OSSZ. S ohledem na výše uvedenou domluvu o „nezveřejňování zpráv“ se k zásahu pro média následně vyjadřovala pouze Policie ČR. Včasná informovanost zaměstnanců OSSZ však zabránila šíření dezinformací.