ČSSZ: Historicky nejvyšší výběr na pojistném. V roce 2015 činily příjmy na sociální zabezpečení téměř 395 miliard korun

Praha 8. 1. 2016

Rekordní výše dosáhly celkové příjmy České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v roce 2015. Bylo to přesně 394,5 mld. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 21 mld. Kč více a jde o nárůst výběru o 5,7 %. Příjmy ČSSZ z pojistného na sociální zabezpečení představují zhruba 1/3 příjmů státního rozpočtu. Historicky nejvyšší výběr tak potvrzuje, že se ČSSZ výrazně podílí na oživení české ekonomiky.

Jestliže ČSSZ do státního rozpočtu v průběhu roku 2015 odvedla celkem 394,5 mld. Kč, šlo o stabilní měsíční průměrný odvod do státní kasy ve výši přes 32 mld. Kč.

Tímto stabilním a spolehlivým výsledkem, který ČSSZ garantuje již několik let za sebou, zásadní měrou ovlivňuje ukazatele státního rozpočtu ČR. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představují zhruba 1/3 příjmů rozpočtu ČR. Je tak nepochybné, že především ve fázích přípravy státního rozpočtu na jednotlivá období sehrává stabilní výkon ČSSZ a úspěšný výběr pojistného významnou roli, díky které je stát schopný realizovat svou hospodářskou politiku,“ sdělil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Dlouhodobě spolehlivá úspěšnost ČSSZ ve výběru pojištění v konečném důsledku znamená, že se v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014) o 9 mld. Kč snížil schodek tzv. účtu sociálního zabezpečení, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové a nemocenské pojištění. V roce 2015 činily výdaje na důchodové a nemocenské pojištění 409,6 mld. Kč a příjmy na důchodové a nemocenské pojištění 379,1 mld. Kč. V roce 2014 byly tyto výdaje 398,5 mld. Kč a příjmy 359 mld. Kč.

Dobré výsledky v důchodovém a nemocenském pojištění

Vysoké výběry nahrávají zlepšování hospodaření ČSSZ a vedou ke snižování schodku tzv. účtu důchodového pojištění. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění proto klesl v roce 2015 oproti loňskému roku o 9,8 mld. Kč, neboť tyto výdaje v roce 2015 činily 385,5 mld. Kč a příjmy 351,9 mld. Kč. V roce 2014 byly výdaje 376,4 mld. Kč a příjmy rovných 333 mld. Kč.

U tzv. účtu nemocenského pojištění, který sleduje rozdíl mezi příjmy a výdaji na nemocenské pojištění, zaznamenala ČSSZ po celé sledované období přebytek. V roce 2015 činily tyto příjmy 27,2 mld. Kč a výdaje 24,1 mld. Kč. V roce 2014 byly příjmy 26 mld. Kč a výdaje 22,1 mld. Kč

graf

 

Zdroj: ČSSZ