MPSV a ČSSZ: ČSSZ zvolena předsedou věřitelského výboru těžební firmy OKD

Praha 29. 8. 2016

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) byla v pondělí 29. srpna 2016 zvolena předsedou věřitelského výboru těžební firmy OKD. Rozhodli o tom jednohlasně ostatní věřitelé OKD na první schůzi věřitelského výboru, která proběhla na půdě ústředí ČSSZ.

ČSSZ z pozice předsedy věřitelského výboru bude přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení, a to vše v souladu s vyjádřenou vůlí věřitelů. Hlavním cílem zůstává snaha vyřešit úpadek OKD reorganizací. K tomu ČSSZ využije všechny prostředky a nástroje, jimiž v daných funkcích podle příslušných právních předpisů disponuje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí bude poskytovat potřebnou pomoc formou rekvalifikací, jednáním se zaměstnavateli, kteří disponují volnými pracovními místy, ale také prostřednictvím podpory vytváření dotovaných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání a příspěvku na podporu regionální mobility. Jsme připraveni poskytovat maximální součinnost našim podřízeným organizacím, které se podílejí na řešení této sociálně velmi citlivé situace,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

ČSSZ si váží důvěry, kterou jí tímto vyjádřili ostatní věřitelé firmy OKD. „Budeme pokračovat v započaté práci a s odbornou péčí se budeme i nadále podílet na ochraně společných zájmů všech věřitelů v předmětné insolvenční věci,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

Vzhledem k velkému rozsahu insolvenčního řízení OKD, které má dopad na velký okruh věřitelů i jinak dotčených osob, k této věci bylo, je a bude přistupováno s maximálním úsilím a nasazením.

ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a. s. zastupuje stát a byla již 11. srpna 2016 zvolena schůzí věřitelů do věřitelského výboru. Plynule tak navázala na svou předchozí účast v prozatímním věřitelském výboru, jehož byla předsedou.

Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV
Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ