NKÚ: Potenciál otevřených dat veřejné správy řešili na půdě NKÚ zástupci úřadů, akademické sféry i neziskového sektoru

Praha 22. 2. 2016

Dne 19. února 2016 se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu sešli zástupci více jak 30 organizací veřejné správy, akademické sféry a neziskového sektoru, aby na společném pracovním semináři diskutovali o možnostech využití otevřených dat veřejné správy. Seminář spolupořádaný Nejvyšším kontrolním úřadem, odborem hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze a Matematicko-fyzikální fakultou UK poskytnul prostor pro sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a možností publikace otevřených dat s použitím principů propojených dat.

Na semináři byly představeny příklady využití otevřených dat, nástroje a standardy jejich publikace a způsoby jejich propojování. „Publikace otevřených dat s použitím principů propojených dat umožní vzájemně tato data propojovat, dávat je do souvislostí a hledat jejich ještě efektivnější využití. Našim společným cílem by mělo být tato data využít, proměnit je v informace a tyto informace ve znalosti. Pro NKÚ jsou nesmírně cenným zdrojem informací a pro všechny jsou mocným nástrojem veřejné kontroly. Opomíjet potenciál dat, která shromažďuje veřejná správa, by bylo trestuhodné a hloupé. Proto jsme se rozhodli - jako jeden z prvních českých úřadů – začít ukládat data o NKÚ ve formě otevřených dat do národního katalogu otevřených dat a postupně rozšiřujeme počet datových sad,“ uvedl mimo jiné na semináři prezident NKÚ Miloslav Kala.

Například České správa sociálního zabezpečení na semináři představila případovou studii publikace svých otevřených propojených dat. „Ceníme si toho, že přístup ČSSZ k publikaci otevřených propojených dat byl vybrán jako jeden z příkladů dobré praxe. Během několika měsíců ČSSZ za podpory FIS VŠE zvládla relativně novou odbornou oblast a vzala si ji za svou. Výsledkem je, že ČSSZ od loňského roku veřejnosti - především analytikům, prognostikům, studentům, zástupcům orgánů veřejné správy - nabízí kvalitní otevřena propojená data ve formátu RDF (rovněž i v CSV), tedy 18 datových sad z důchodové oblasti včetně jejich vizualizace. Aktuálně ČSSZ připravuje další datové sady z oblasti lékařské posudkové služby, osob samostatně výdělečně činných a správního řízení," řekla Michaela Hendrychová, ředitelka sekce správy dat sociálního pojištění ČSSZ.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Zástupci ČSSZ přednášejí