V prosinci 2015 evidovala ČSSZ 604 sto a víceletých občanů – důchodců

Praha 12. 2. 2016

V prosinci 2015 bylo v České republice 604 příjemců důchodu, kteří v uplynulém roce oslavili buď rovných sto let, nebo na dortu sfoukli více než stovku svíček. Přesně 604 důchodových dávek tedy vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) občanům – důchodcům, kteří mají v občanském průkazu uveden rok narození v rozmezí let 1907 až 1915. Převažovaly mezi nimi tradičně ženy, kterých k 31. prosinci 2015 bylo 526, mužů z uvedených ročníků narození pak bylo 78.

Vůbec nejstaršími důchodci, které má ČSSZ v evidenci, jsou dvě ženy – obě narozené v roce 1907, starší z nich žije v Jihomoravském kraji, druhá žije ve Zlínském kraji. Nejstarší muž je o dva roky mladší, narodil se v roce 1909 a žije v Libereckém kraji.

Nejvíce sto a víceletých občanů, tj. 107, žije v současné době v Praze, z nich je 94 žen a 13 mužů. Následuje Jihomoravský kraj s 90 sto a víceletými důchodci, opět převažují ženy, kterých je 77, mužů pak 13.

 

Tabulka: Počet sto a víceletých starobních důchodců podle krajů

(údaje k 31. 12. 2015)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

13

94

107

Středočeský kraj

6

50

56

Jihočeský kraj

2

26

28

Plzeňský kraj

1

20

21

Karlovarský kraj

4

6

10

Ústecký kraj

4

43

47

Liberecký kraj

5

17

22

Královéhradecký kraj

6

28

34

Pardubický kraj

4

27

31

Kraj Vysočina

3

26

29

Jihomoravský kraj

13

77

90

Olomoucký kraj

3

47

50

Zlínský kraj

8

22

30

Moravskoslezský kraj

6

43

49

Česká republika

78

526

604

Zdroj: ČSSZ

U příležitosti stých narozenin obdrží senioři rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč a osobní dopis od ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Rozhodnutí o zvýšení důchodu a blahopřejný dopis oslavencům zpravidla osobně předávají zástupci místně příslušných okresních správ sociálního zabezpečení.

 

Graf: Vývoj počtu stoletých a starších starobních důchodců podle pohlaví

(údaje od prosince 2011 do prosince 2015)

graf

Zdroj: ČSSZ

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Důchodová statistika.