ČSSZ navštívili představitelé Výboru pro sociální věci ze slovenské Národní rady

Praha 10. 2. 2016

Delegace Výboru pro sociální věci Národní rady Slovenské republiky v rámci své pracovní návštěvy ČR zavítala v úterý 9. února na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jedním z témat vzájemného jednání bylo informování o postupu v případě exekucí na důchody u nás a na Slovensku.

Stoupající počet důchodů s exekucí a záruka státu, že důchodcům vždy zůstane část peněz. I toto téma spojuje Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) s její slovenskou obdobou, Sociální pojišťovnou (Sociáľnou poisťovňou, dále SP). O postupech v důchodové agendě se vzájemně informovali zástupci vedení ČSSZ s představiteli Výboru pro sociální věci ze slovenské Národní rady, v čele s místopředsedou Viliamem Jasaněm.

Slovenská delegace se v krátké prezentaci seznámila s činnostmi a působností ČSSZ. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun zdůraznil, že obě instituce jsou klíčové a stabilní, zaručují tak fungování státního sociálního systému. Tento fakt podtrhl rovněž místopředseda Výboru pro sociální věci Viliam Jasaň. K problematice rostoucího počtů exekucí – k trendu, který mají oba státy společný - uvedl, že v ČR je zákonem garantovaná nezabavitelná částka, a poukázal na skutečnost, že rovněž dávky nemocenského pojištění podléhají srážkám a jejich počet výrazně narůstá. Zástupci obou států se shodli i na podobném demografickém vývoji, který má dopad do provádění agend v působnosti ČSSZ a SP, a o nutnosti řešení důchodové problematiky především na politické úrovni. Oba státy spojuje taktéž stejná zkušenost, která se týká nízkých důchodů osob samostatně výdělečně činných.

 

Delegáti si prohlédli strojovou kartotéku – technický unikát

V doprovodu Viléma Kahouna navštívili slovenští poslanci a poslankyně technický unikát – strojovou kartotéku, která je od roku 2004 je zapsána v registru nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu. Kartotéka je zachována v původní podobě, inovací prošla v 70. letech 20. století, kdy byly na pojízdné zakladače z bezpečnostních důvodů instalovány žebříky pro případ výpadku elektrického proudu či poškození některé ze součástek. V jedné polovině strojové evidence jsou uloženy nejstarší dávkové spisy, v současné době jsou zde uloženy dávkové spisy důchodců do roku narození 1937, kterých je zhruba 800 000. V druhé polovině jsou uloženy evidenční listy důchodového pojištění.

Dnes slouží tato část kartotéky pouze jako archiv pro ukládání evidenčních listů. V letech 2000 - 2002 byla veškerá kartotéka převedena do digitální podoby, celkem se jednalo o cirka 20 000 000 evidenčních listů.

 

Jednání u stolu

Prohlídka technické památky

Ukázka funkčnosti technické památky