Nemoci dýchací soustavy - tradičně nejčastější důvod tzv. neschopenek i v roce 2015

Praha 26. 1. 2016

Onemocnění dýchací soustavy měla „na svědomí“ bezmála 600 tisíc ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v roce 2015, z celkového počtu více než půl druhého milionu ukončených případů. Přesně 595 160 jich evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v období od ledna do prosince loňského roku. Zároveň však jde o nemoci, se kterými jsou pojištěnci na tzv. neschopence nejkratší dobu, průměrně jim k vyléčení stačí zhruba 16 dní.

Vůbec nejkratší dobu zůstávali pojištěnci na tzv. neschopence s chřipkou (zhruba 13 dní), nejdéle je v této skupině onemocnění sužovaly chronické nemoci dolních cest dýchacích – zhruba 44 dní. Naopak nejdelší dobu léčby vyžadovala tuberkulóza – zhruba více než půl roku (přibližně 202 dní). V souvislosti s ní však bylo ukončeno nejméně případů dočasných pracovních neschopností (124).

Ve srovnání s rokem 2014 bylo v roce 2015 ukončeno o 241 156 více případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje nárůst o bezmála 19 %. Přitom v nejsledovanější diagnostické skupině, kterou jsou tradičně nemoci dýchací soustavy, stoupl v roce 2015 počet ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti o 168 741 (nárůst o 39,57 %) ve srovnání s rokem 2014. Oproti roku 2014 se zvýšil počet ukončených „neschopenek“ rovněž u nemocí trávicí soustavy, bylo jich o 12 106 více (nárůst o 12,76 %), u nemocí pohybové soustavy šlo v roce 2015 o nárůst 23 712  (o 9,35 %) případů ukončených dočasných pracovní neschopností oproti roku 2014. Vzestup oproti roku 2014 zaznamenaly v roce 2015 mj. nemoci nervové soustavy, a to o 1 809 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti (nárůst o 8,79 %) a duševní nemoci - v této diagnostické skupině bylo v roce 2015 o 2 738  (o 7,49 %) ukončených případů více než v roce 2014.

 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 12. 2015

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

124

81

43

201,90

208,53

189,40

Zhoubné novotvary

12 778

6 155

6 623

177,28

170,12

183,94

Nemoci duševní

39 289

13 945

25 344

90,44

81,43

95,41

Nemoci nervové soustavy

22 372

9 333

13 039

81,73

81,04

82,23

Nemoci oběhové soustavy

44 700

25 722

18 978

80,73

89,99

68,18

- hypertenze

12 981

7 409

5 572

59,78

59,71

59,88

- ischemická choroba srdeční

6 078

4 893

1 185

129,94

134,81

109,80

- cévní nemoci mozku

2 802

1 844

958

162,37

165,40

156,53

- jiné nemoci oběhové soustavy

22 839

11 576

11 263

69,52

78,41

60,39

Nemoci dýchací soustavy

595 160

278 537

316 623

15,59

15,04

16,08

- akutní infekce dýchacích cest

487 125

224 585

262 540

14,56

13,81

15,21

- chřipka

78 286

39 075

39 211

13,32

12,61

14,03

- chron. nemoci dolních dýchacích cest

12 235

5 593

6 642

43,82

47,44

40,76

- jiné nemoci dýchacích cest

17 508

9 282

8 226

34,65

35,39

33,81

Nemoci trávicí soustavy

107 016

58 096

48 920

29,30

29,61

28,92

Nemoci kůže

24 032

13 785

10 247

33,26

32,16

34,74

Nemoci pohybové soustavy

277 381

143 485

133 896

66,84

61,44

72,63

- nemoci páteře

184 958

94 942

90 016

63,17

57,27

69,39

- jiné nemoci pohybové soustavy

92 421

48 541

43 880

74,20

69,61

79,28

Nemoci moč. a pohl. soustavy

62 546

13 819

48 727

33,18

36,28

32,31

Těhotenství, porod, šestinedělí

37 210

---

37 210

106,80

0,00

106,80

Úrazy, otravy

177 742

117 722

60 020

51,74

50,37

54,42

Nemoci ostatní

126 448

51 914

74 534

38,78

30,09

44,83

Celkem

1 526 798

732 594

794 204

41,38

38,81

43,76

Zdroj: ČSSZ

 

Informace o srovnatelném období za rok 2014 jsou k dispozici na této stránce.