Tiskové zprávy 2015

31. 12. 2015

ČSSZ: Zrušení důchodového spoření mění sazby důchodového pojištění. V nemocenském pojištění zásadní změny nejsou

K 31. 12. 2015 dochází k ukončení účasti na důchodovém spoření všech účastníků tzv. II. pilíře důchodového systému. V jeho důsledku dojde s účinností od 1. ledna 2016 u účastníků důchodového spoření k vypuštění zvláštních sazeb pojistného a k návratu ke stavu před zavedením druhého důchodového pilíře.
30. 12. 2015

Kdo má nárok na starobní důchod v roce 2016

Občané, kteří v roce 2016 dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let, mohou podat žádost o starobní důchod. ČSSZ proto připomíná, jak se žádost o důchod podává, a informuje, co se mění ve výpočtu důchodu v roce 2016.
21. 12. 2015

ČSSZ informuje: Změny v pojištění OSVČ platné od 1. 1. 2016

Na základě zákona o ukončení důchodového spoření již nebudou jeho účastníci uplatňovat zvláštní sazbu pojistného. OSVČ budou v roce 2016 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, tzn. stejné jako v roce 2015. Nejvýznamnější změny v placení pojistného na důchodové pojištění pro OSVČ tradičně nastanou po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.
14. 12. 2015

Od ledna 2016 se zvyšuje základní výměra vyplácených důchodů o 40 Kč

Od lednové splátky roku 2016 se zvýší základní výměra důchodů vyplácených z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2016. Zvýšení provede ČSSZ automaticky, není potřeba o ně žádat.
11. 12. 2015

Přelom roku mění některé termíny výplaty důchodů. O den dříve ČSSZ vyplatí důchody splatné na Štědrý den

Všechny druhy důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní) splatné ve čtvrtek 24. 12. 2015 budou klientům ČSSZ vyplaceny ve středu 23. 12. 2015. Ke změně termínů výplaty dochází v souvislosti s vánočními svátky.
7. 12. 2015

Posudkoví lékaři ČSSZ se zúčastnili vědecko-pracovní konference, mezi stěžejními tématy bylo posuzování dětí s autismem a geriatričtí pacienti

Na problematiku posuzování poruch autistického spektra a ADHD u dětí a na posuzování závislosti seniorů pro účely přiznání příspěvku na péči se především zaměřila vědecko - pracovní konference, kterou pořádala Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLK JEP v Hradci Králové ve dnech 3. a 4. 12. 2015. V rámci celoživotního vzdělávání se konference s garancí České lékařské komory zúčastnilo více než 100 lékařů LPS ČSSZ.
3. 12. 2015

Na nejlepším výsledku hospodaření od roku 2008 se podílí také ČSSZ

V minulých dnech informovalo Ministerstvo financí o plnění státního rozpočtu za období leden až listopad 2015. Na dobrém výsledku hospodaření ČR a tím na oživení české ekonomiky se podílí také ČSSZ, která dlouhodobě vykazuje vysokou míru úspěšnosti výběru pojistného, pohybující se na úrovni 99 %.
1. 12. 2015

OSSZ Jihlava ve Wolkerově ulici 37 se stěhuje, bude uzavřena

Z důvodu stěhování bude v pondělí 7. prosince a v úterý 8. prosince 2015 pro veřejnost zcela uzavřena budova jihlavské OSSZ ve Wolkerově ulici 37. Klienti ČSSZ nebudou moci v tyto dny kontaktovat pobočku ani telefonicky ani prostřednictvím elektronické komunikace. OSSZ Jihlava zahájí provoz v novém sídle na adrese Brtnická 25, Jihlava.
1. 12. 2015

V pondělí 30. 11. 2015 se uskutečnilo na ústředí ČSSZ jednání k vyhodnocení česko-německých poradenských dnů v oblasti důchodů za rok 2015

Mezinárodní poradenské dny, které od roku 2006 pořádají společně ČSSZ a německá DRV, proběhly letos v říjnu již po dvacáté.
27. 11. 2015

Provoz pokladen OSSZ bude v prosinci omezen

ČSSZ informuje klienty o změně provozu pokladen, která souvisí s koncem letošního roku. Pokladny pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti na okresních správách sociálního zabezpečení, na Pražské správě sociálního zabezpečení a jejich územních pracovištích, na Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (dále jen OSSZ), budou otevřeny naposledy v pondělí 21. 12 2015.
26. 11. 2015

Klienti ČSSZ si na možnost online objednávek ke konzultacím rychle zvykli. Využívají je především pro důchodové záležitosti

Více než 5,5 tisíce klientů ČSSZ se v období od dubna do října 2015 ke konzultaci s odborníky na OSSZ objednalo online. Nejvíce službu využívali lidé v Praze a ve středních Čechách. Ředitelé pracovišť se shodují, že nejčastěji se klienti „přes počítač“ objednávají k řešení svých důchodových záležitostí (důchody starobní, invalidní, pozůstalostní). Online termín si rezervují především pro sepsání žádosti o důchod.
24. 11. 2015

Vilém Kahoun: Silná a stabilní. Taková je ČSSZ i díky soudržnosti jejích zaměstnanců

Stalo se tradicí, že se vedení ČSSZ ke konci roku schází na své celostátní poradě. Konala se i letos, a to v pondělí 23. a v úterý 24. 11. Hlavními projednávanými tématy byl zákon o státní službě, rekapitulace letošního roku a výhled na nadcházející rok.
18. 11. 2015

S nemocnými členy rodiny zůstávají doma zpravidla ženy, ošetřovné čerpaly třikrát častěji než muži

Z dat ke třetímu čtvrtletí roku 2015 lze vyčíst, že s nemocnými členy rodiny zůstávaly doma zpravidla ženy. Vyplývá to z údajů ČSSZ. Ošetřovné k 30. 9. 2015 totiž ženy nově čerpaly v 246 864 případech, zatímco muži „jen“ v 75 783 případech. Celkem se ve sledovaném období ošetřovné vyplácelo 324 636 pojištěncům, z toho 248 493 ženám a 76 143 mužům.
13. 11. 2015

Agresivní klient vyhrožoval pracovníkům klientského centra ČSSZ zabitím

Zaměstnanci ČSSZ byli opět vystaveni hrubému násilí klienta. Výhružky se snesly na hlavu zaměstnanců klientského centra pro důchodové pojištění v Křížové ulici v Praze 5. Klient se 3. listopadu domáhal vyplacení „stržených“ peněz ze svého důchodu z již „zastavené“ exekuce. Opakovaně na zaměstnance křičel: „Jestli mi nevrátíte peníze do 13. listopadu, všechny tady zabiju!“.
10. 11. 2015

Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín má novou ředitelku

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jmenoval dne 9. 11. 2015 Mgr. Alenu Štoudkovou do funkce ředitelky Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín a vedoucí služebního úřadu. Mgr. Štoudková je v rámci ČSSZ první vedoucí služebního úřadu, která byla jmenována na základě výsledků výběrového řízení, realizovaného podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
6. 11. 2015

Historie, současnost a budoucnost sociálního pojištění byly předmětem mezinárodní konference, diskutovalo se o aktuálních otázkách

Odbornou částí dnes v modré posluchárně Karolina pokračovala včera zahájená Mezinárodní konference k 90 letům sociálního pojištění a 25 letům existence ČSSZ. Zúčastnila se jí více než stovka účastníků z řad odborníků a představitelů významných zahraničních orgánů a institucí, např. polské Sociální pojišťovny ZUS, rakouské Penzijní sociální pojišťovny PVA, Svazu německého důchodového pojištění DRV Bund, slovenské Sociální pojišťovny SP aj.
6. 11. 2015

Mezinárodní konference „90 LET SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A 25 LET EXISTENCE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ“ zahájena ve čtvrtek 5. 11. 2015. V pátek 6. 11. 2015 pokračuje odbornou částí

Mezinárodní konference „90 LET SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A 25 LET EXISTENCE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ“ zahájena ve čtvrtek 5. 11. 2015.V pátek 6. 11. 2015 pokračuje odbornou částí
5. 11. 2015

ČSSZ připravila pro své klienty další službu – důchodovou kalkulačku

ČSSZ, která si letos připomíná 25 let své existence, připravila v tomto roce pro své klienty řadu novinek. Tou nejaktuálnější je důchodová kalkulačka, s jejíž pomocí lidé získají představu o budoucí výši svého důchodu. Jubilejní rok – čtvrtstoletí své existence a současně 90 let od přijetí zákona o sociálním pojištění –  ČSSZ slavnostně završí dnes a zítra (5. – 6. listopadu) mezinárodní konferencí v pražském Karolinu.
3. 11. 2015

ČSSZ: Nespokojený klient inzultoval posudkovou lékařku. Útoky nejen na „posudkáře“ jsou stále častější

ČSSZ zaznamenala další hrubé výpady klientů vůči svým zaměstnancům. V krátkém sledu za sebou během září a října k nim došlo na OSSZ v Příbrami, v Táboře a v Prachaticích. Jednu posudkovou lékařku nespokojený klient udeřil papírem do obličeje.
2. 11. 2015

Otevřená data ČSSZ: Přehledné informace dostupné všem, snadno a zdarma. Od 2. listopadu 2015 volně ke stažení na webu ČSSZ

Nový portál, který zdarma zpřístupňuje všem uživatelům statistická data, 2. 11. 2015 spustila ČSSZ. Portál pod názvem „Otevřená data České správy sociálního zabezpečení“ najdete na webových stránkách na adrese https://data.cssz.cz.
23. 10. 2015

ČSSZ: Byl zkontrolován každý desátý pojištěnec na tzv. neschopence, padly postihy za nedodržování stanoveného režimu

Během 118 434 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců, které provedla ČSSZ ve třetím čtvrtletí roku 2015, padlo 2 671 postihů za jeho porušení. Zkontrolován byl zhruba každý desátý pojištěnec, jemuž lékař vypsal tzv. neschopenku.
23. 10. 2015

Více nemocných, větší počet prostonaných dnů, ale kratší průměrná doba potřebná k vyléčení

O 214 767 více nemocných, kteří prostonali o 4 667 486 větší počet dní, ale k vyléčení potřebovali v průměru o 5 dní méně. Tak dopadlo srovnání aktuálních ukazatelů dočasné pracovní neschopnosti ČSSZ ke třetímu čtvrtletí roku 2015 s údaji za stejné období roku 2014.
23. 10. 2015

Za největším počtem dočasných pracovních neschopností pojištěnců jsou nemoci dýchací a pohybové soustavy

Za nejvíce případů dočasné pracovní neschopnosti mohou nemoci dýchací soustavy. Přesně 451 375 tzv. neschopenek totiž ukončili lékaři ve třetím čtvrtletí roku 2015 z této „diagnostické skupiny onemocnění“. Pojištěnci přitom nejčastěji stonali s akutními infekcemi dýchacích cest (361 971 případů) a s chřipkou (66 388 případů).
21. 10. 2015

V Brně proběhne česko-slovenský konzultační den k důchodům

Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice i na Slovensku, budou mít možnost informovat se na své důchodové nároky z obou států. Ve čtvrtek 19. listopadu pro ně ČSSZ ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou připravila konzultační den.
15. 10. 2015

Na jubilejních 20. česko-německých konzultačních dnech rady odborníků vyhledalo více než 300 klientů

Již po dvacáté využili občané nabídku  ČSSZ a přišli se poradit s odborníky o svých důchodových nárocích. Zájem o česko-německé konzultační dny byl obrovský. Během dvoudenního poradenství bylo poskytnuto celkem 316 konzultací.
12. 10. 2015

Odejít do důchodu je právo, ne povinnost. I o tom, na co se budoucí důchodci často ptají, se diskutovalo v Hradci Králové

Posílit informovanost v této oblasti, to byl jeden z důvodů, proč na OSSZ Hradec Králové proběhlo v pátek 9. října setkání novinářů královéhradeckého regionu s odborníky na sociální zabezpečení. Zástupci médií tak měli jedinečnou možnost seznámit se s tím, co občany v souvislosti s důchody nejvíce zajímá.
2. 10. 2015

ČSSZ zaznamenala další slovní útok na své zaměstnance. Klient v Berouně vyhrožoval střelbou

Nepříjemný slovní útok a vyhrožování zažila pracovnice důchodové agendy berounské OSSZ. Klient, nespokojený s exekučními srážkami oprávněně uvalenými na jeho důchod, pracovnici vyhrožoval zastřelením a „vystřílením“ pohrozil i ostatním přítomným zaměstnancům OSSZ.
1. 10. 2015

V úterý 13. a ve středu 14. října bude částečně omezen provoz klientského centra ČSSZ

V souvislosti s česko-německými konzultačními dny, které se budou konat v úterý 13. 10. a ve středu 14. 10. 2015 v prostorách klientského centra ústředí ČSSZ, v Křížové 25 v Praze na Smíchově, bude částečně omezen rozsah poskytovaných služeb klientům.
1. 10. 2015

Novinka: Od 1. října možnost online objednávání ke konzultacím v klientském centru ČSSZ v Křížové v Praze na Smíchově

Novou službu občanům zavádí od dnešního dne ČSSZ. Lidé si mohou online objednat termín konzultací v důchodových záležitostech v klientském centru při pražském ústředí v Křížové ulici.
25. 9. 2015

Předdůchod, náhradní doba pojištění, vyloučená doba. Tyto i další pojmy objasnili odborníci v Pardubicích

Novináři pardubického regionu se v pátek 25. září setkali s odborníky na OSSZ v Pardubicích. Ke kulatému stolu spolu zasedli u příležitosti čtvrtstoletí existence ČSSZ. Zástupce médií zajímaly situace, které klienti na OSSZ často řeší, a statistické údaje z regionu.
21. 9. 2015

OSSZ Trutnov se stěhuje do svého původního sídla. Úřední hodiny zde zahájí v úterý 29. září

Ve středu 23. září 2015 se uzavře dočasné sídlo Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov v ulici Horská 5. Důvodem je stěhování do nově zrekonstruované původní budovy za „bývalým okresem“. Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. září 2015 bude budova OSSZ Trutnov na adrese Horská 5 z důvodu stěhování pro veřejnost zcela uzavřena.
16. 9. 2015

Havárie vody v Praze 9 – Vysočany omezuje provoz pracovišť ČSSZ v ulici Sokolovská 855/225

Z důvodu havarijní odstávky vody v lokalitě Praha 9 – Vysočany je ve středu 16. 9. 2015 od 14:30 h uzavřeno celé pracoviště ČSSZ sídlící v ulici Sokolovská 855/225.
10. 9. 2015

Získaná doba důchodového pojištění a výdělky ovlivňují výši důchodu. I v olomouckém kraji novináře zajímaly hlavně důchody

Ve středu 9. září se setkali novináři olomouckého regionu s odborníky na OSSZ Olomouc. Zástupci médií byli pozváni k setkání u příležitosti čtvrtstoletí existence ČSSZ. Měli možnost seznámit se s činností úřadu a také shlédnout putovní výstavu ČSSZ v proměnách času. Novináři se odborníků ptali především na důchody.
3. 9. 2015

Počet postihů za porušení tzv. léčebného režimu meziročně stoupl. Nejvíce „hříšníků“ bylo v Plzeňském kraji

Výsledkem 82 012 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců, které v prvním pololetí roku 2015 provedly OSSZ, bylo 1 707 postihů za jeho porušení. Je to o 247 případů více než ve stejném období loňského roku. Udělené sankce v konečném důsledku znamenají odnětí či snížení nemocenského. Za leden až červen letošního roku nejvíce postihů (244) udělily OSSZ v kraji Plzeňském. Jestliže bylo v daném období ukončeno 866 152 případů dočasné pracovní neschopnosti, byl zkontrolován zhruba každý desátý pojištěnec, který byl na tzv. neschopence.
31. 8. 2015

Za více než třetinu pracovních neschopností mohou tradičně nemoci dýchací soustavy

Z celkového počtu 866 152 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v prvním pololetí letošního roku se jednalo o 392 186 případů. Druhou nejčastější skupinou diagnóz, se kterou pojištěnci marodili, byly nemoci pohybové soustavy, a to v 143 045 případech. V této skupině onemocnění pak převažovaly nemoci páteře (94 417).
31. 8. 2015

Lidé na tzv. neschopence stonali v průměru o šest dní méně oproti prvnímu pololetí loňského roku

Za šest měsíců letošního roku sice stonalo o 207 424 pojištěnců více ve srovnání se stejným obdobím roku 2014, ale průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti se zkrátila o celých šest dní. Vyplývá to z pololetních údajů ČSSZ, která vyplácí nemocenské dávky.
28. 8. 2015

Počet exekucí z důchodů stoupá, v pololetí jich bylo téměř 79 500. Rostou i exekuce z nemocenských dávek

Jestliže k 31. 12. 2014 evidovala ČSSZ zhruba 75 300 důchodců, z jejichž důchodu srážela exekuční srážky, již v pololetí roku 2015 jich bylo přibližně o 4 200 více a u 40 tisíců důchodů eviduje exekuční titul, na který není možné exekuční srážky provádět z důvodu nezabavitelného důchodu. A dá se předpokládat, že počet bude stoupat. Za leden až červen 2015 poukázala ČSSZ na účty oprávněných a exekutorů téměř 900 milionů korun (přesně 899 406 tis. Kč), což je takřka na úrovni 60 % v porovnání objemu vyplacených exekučních srážek z důchodu za celý uplynulý rok.
28. 8. 2015

V těchto dnech ČSSZ rozesílá závěrečnou dávku přehledů s „odpracovanými roky“

„Jaký vliv má neevidovaná doba pojištění na výpočet důchodu a jakým způsobem můžu nedoloženou dobu prokázat?“. Otázky, které přicházejí řešit lidé s přehledem dob pojištění v ruce, zodpovídají odborníci ČSSZ na přepážkách každý den. I když je to náročné, jsou za to rádi. Čím dříve se lidé, zejména ti v předdůchodovém věku, začnou zajímat o své důchodové záležitosti, tím hladší průběh může mít řízení o žádosti o starobní důchod.  
24. 8. 2015

Doba vedení uchazečů na úřadu práce se započítává do důchodu jen omezeně

Moravskoslezský region trápí vysoká nezaměstnanost. Domněnku mnohých nezaměstnaných, že se jim pro důchod automaticky započítává celá doba, po kterou jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, vyvrátili odborníci z OSSZ v Ostravě. Na setkání s novináři z ostravského regionu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 20. srpna u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, v němž si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku, odborníci z OSSZ přiblížili nejčastější otázky, se kterými se na ně obrací veřejnost.
20. 8. 2015

České důchody mají své příjemce i v exotické cizině. ČSSZ je zasílá téměř do celého světa

Přesně 86 122 důchodců, kteří žijí mimo naši republiku a přijímají české důchody, evidovala ČSSZ k 30. červnu 2015. Počet důchodců, kterým ČSSZ zasílá důchody mimo Českou republiku, stále stoupá.
11. 8. 2015

Sociální zabezpečení pomáhá překlenout některé očekávané i neočekávané situace

Těhotenství a porod nebo úraz či vážné onemocnění člena rodiny. To jsou situace, které řada rodin čas od času řeší. Jaké existují možnosti, o co a kde žádat? Nejen o tom měli možnost novináři diskutovat s odborníky zlínské OSSZ. V pondělí 10. srpna se zde konalo setkání zástupců úřadu se zlínskými médii u příležitosti 25 let existence České správy sociálního zabezpečení.
6. 8. 2015

ČSSZ a OSSZ mají od srpna upravené úřední hodiny

Od 3. srpna 2015 platí na všech pracovištích ČSSZ a okresních správách sociálního zabezpečení nové úřední hodiny pro poskytování informačních a konzultačních služeb veřejnosti. Pro všechna pracoviště ČSSZ a OSSZ včetně ústředí je dále shodně stanovena provozní doba pro podatelny a pokladny.
31. 7. 2015

Je snadné mít přehled o „kontu“ svých dob důchodového pojištění. Cest k němu je několik

Všichni lidé si díky „důchodovému kontu“ mohou snadno zkontrolovat, zda jim zaměstnavatel potvrdil dobu důchodového pojištění a výdělky ve správné výši. Mít tyto údaje „pod kontrolou“ se totiž netýká jen lidí krátce před starobním důchodem.
30. 7. 2015

Důchodové záležitosti si občané z Horažďovicka od září vyřídí již jen na OSSZ v Klatovech nebo v její kanceláři v Sušici

Klientům z  horažďovického regionu budou moci nadále zajistit plnohodnotné kvalitní služby v důchodových záležitostech Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy anebo její pracoviště v Sušici.
23. 7. 2015

Důchod není jen otázkou stáří. Může pomoci i v jiných vážných životních situacích

„Na důchod nemyslím, ten je ještě v nedohlednu“. Od absolventů i od lidí střední generace tuto nebo podobnou větu slýchají nejen pracovníci MSSZ poměrně často. Bývá to zpravidla reakce na informaci, že by průběžně měli věnovat pozornost dobám svého důchodového pojištění.
17. 7. 2015

Výplata sirotčího důchodu je vázána na řádné studium, proto je nutné ho doložit

Studentům nedávno skončil další školní či akademický rok. Pobírají-li sirotčí důchod, pro pokračování výplaty dávky je nutné doložit ČSSZ potvrzení o pokračování studia. ČSSZ během letních měsíců kontroluje trvání nároku na sirotčí důchody, někteří ze studentů proto mohou obdržet rozhodnutí o jeho odejmutí.
15. 7. 2015

Česko-německý konzultační den k důchodům se uskuteční v Pasově

Ve čtvrtek 23. 7. 2015 v německém Pasově proběhne v pořadí již 19. poradenský den týkající se důchodů a důchodového pojištění. Konzultace je určena především lidem, kteří pracují nebo pracovali v Německu i České republice. Právě oni mají možnost zde získat aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech a o stavu probíhajícího důchodového řízení.
9. 7. 2015

ČSSZ má nové interaktivní tiskopisy. Obsahují kontrolu vyplňovaných údajů

105 nových interaktivních tiskopisů připravila pro své klienty ČSSZ. Jejich poslední sérii nasadila ČSSZ na svém ePortálu 1. července. Hlavní výhodou nových tiskopisů je logická kontrola vyplňovaných údajů, která upozorní na případné chyby či neúplné vyplnění, a jednoduché odeslání do ČSSZ nebo příslušné OSSZ.
9. 7. 2015

Novináři diskutovali s odborníky OSSZ Jihlava. Zaujaly hlavně mýty o důchodech

Jihlava byla místem dalšího setkání zástupců ČSSZ s regionálními novináři. Neformální setkání se konalo u příležitosti čtvrtstoletí existence ČSSZ ve středu 8. července na jihlavské OSSZ, aby přítomným novinářům odborníci OSSZ přiblížili oblast důchodů, dávek nemocenského pojištění a další agendu úřadu.
7. 7. 2015

O důchodech rozhoduje ČSSZ bez průtahů a rychle. V průměru za 40 dnů

Lidi v předdůchodovém věku zajímá, jakou dobu trvá vyřízení žádosti o důchod. Chtějí se ujistit, že na rozhodnutí o důchodu nebudou muset čekat neúměrně dlouho. Ačkoliv má ČSSZ na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů.
3. 7. 2015

První dopisy s přehledem dob pojištění si v těchto dnech lidé vybírají ze svých schránek

Obdrželi jste vy nebo váš známý či příbuzný od ČSSZ zásilku a v ní našli přehled dob důchodového pojištění? Věnujte mu pozornost, vyplatí se údaje v něm uvedené důkladně prostudovat.
1. 7. 2015

První červencový den patřil na ČSSZ slavnostnímu aktu složení služebního slibu

Vedoucí pracovníci České správy sociálního zabezpečení dnes v pražském ústředí slavnostně složili služební slib do rukou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna.
29. 6. 2015

Během léta ČSSZ vybraným ročníkům rozešle přehled dob důchodového pojištění

Automaticky, aniž by museli žádat, rozešle  ČSSZ mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957 v průběhu prázdninových měsíců informace o stavu jejich důchodového konta, tj. přehledy dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Budou rozesílány postupně během několika týdnů formou obyčejné poštovní zásilky a vlastníkům datových schránek bude přehled zaslán do datové schránky.
19. 6. 2015

Ukončili jste právě studium? Pojistné na sociální zabezpečení platit nemusíte. Až od zahájení výdělečné činnosti

Řada studentů, kteří v těchto dnech ukončili nebo ukončí studium, se zajímá, zda a od kdy musí odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění nemají. Až když nastoupí do zaměstnání, začne za ně pojistné odvádět jejich zaměstnavatel.
16. 6. 2015

Důchodové poradenství. S novináři jihočeského regionu na toto téma hovořili zástupci OSSZ České Budějovice

A právě oblasti důchodů se z velké části věnoval kulatý stůl, u kterého se v pondělí 15. června potkali regionální novináři a OSSZ České Budějovice. Setkání uspořádala ČSSZ u příležitosti čtvrtstoletí své existence.
3. 6. 2015

Co vše souvisí s důchodem a o co se nejčastěji zajímají studenti. Diskutovalo se v Plzni

OSSZ Plzeň-město byla v úterý 2. června místem setkání novinářů plzeňského regionu a odborníků z OSSZ. U příležitosti 25 let od vzniku ČSSZ se u kulatého stolu diskutovaly různé otázky týkající se sociálního zabezpečení.
28. 5. 2015

Nemoci dýchací soustavy byly příčinou více než poloviny všech ukončených případů pracovní neschopnosti v prvním čtvrtletí roku 2015

Z celkového počtu 492 066 ukončených dočasných pracovních neschopností od ledna do března 2015 se totiž právě nemoci dýchací soustavy týkaly přesně 265 533 případů. Vyplývá to z údajů ČSSZ.
28. 5. 2015

Bezmála půl milionu lidí bylo od ledna do března na tzv. neschopence. Průměrně lidé stonali nejdéle ve Zlínském kraji, nejkratší dobu pak v Praze

V prvním čtvrtletí roku 2015 ošetřující lékaři vystavili tzv. neschopenku takřka půl milionu lidem. Přesně to bylo ve 492 066 případech dočasné pracovní neschopnosti, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 145 845 případů více. Rovněž se zvýšil počet prostonaných dnů, kterých bylo o 2 662 129 více než v prvním čtvrtletí roku 2014.
21. 5. 2015

Přibývá mužů na tzv. mateřské, častěji také čerpají ošetřovné

Z údajů ČSSZ lze vysledovat mírně rostoucí trend počtu mužů, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství (lidově řečeno „mateřskou“). V absolutních číslech jsou to stále ženy-matky, které zůstávají s dětmi doma, ale jestliže v prvním čtvrtletí roku 2014 nově čerpalo peněžitou pomoc v mateřství 143 mužů, ve stejném období roku 2015 jich bylo 179, tedy o 36 více.
15. 5. 2015

Důchodové záležitosti občané sedlčanského regionu vyřídí od června jen na OSSZ Příbram

S postupem času, kdy se významně změnilo vyřizování důchodových záležitostí občanů, může jedině sídlo OSSZ Příbram poskytnout občanům sedlčanského regionu plnohodnotné služby. To je důvodem ukončení poradenské činnosti z oblasti důchodů v prostorách Městského úřadu Sedlčany.
14. 5. 2015

„Mám odpracováno 25 let a důchodový věk. Přiznáte mi důchod?“ Pracovníci OSSZ Karlovy Vary se s tímto dotazem potkávají velmi často

Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary proto uspořádala kulatý stůl s novináři z regionu, aby nejen u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku, upozornila i na přetrvávající mýty o důchodech. Setkání proběhlo ve středu 13. 5. 2015.
12. 5. 2015

Nechat kontrolu dob důchodového pojištění na poslední chvíli se nemusí vyplatit

Pokud se během letošního roku chystáte do důchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištění na poslední chvíli. Lidé, kteří v roce 2015 dosáhnou důchodového věku, musí získat alespoň 31 let pojištění. K předběžnému ověření dob důchodového pojištění kdykoliv před přiznáním důchodu slouží přehled dob důchodového pojištění nebo informativní osobní list důchodového pojištění.
7. 5. 2015

Doba, kdy lidé pečují či pečovali o handicapovaného člověka, může zásadně ovlivnit jejich důchod

Ze zkušeností z denního jednání s klienty pracovníci OSSZ potvrzují, že především starší lidé se ostýchají, někdy dokonce obávají, obracet na úřady a žádat o radu či pomoc. Tím se ale mohou připravit o to, co jim ze zákona náleží. Požádat si o uznání doby péče není nic, za co by se člověk měl stydět, právě naopak.
7. 5. 2015

Jednání vedení ČSSZ se soustředilo na implementaci zákona o státní službě

Zákon o státní službě se stal hlavním tématem celostátní porady vedení ČSSZ. Převážná část programu se věnovala jeho zavedení do organizačního uspořádání a procesu řízení instituce. Dvoudenní porada se uskutečnila 4. a 5. května 2015 v Plzni. Druhého dne se jednání zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
6. 5. 2015

Nově mají lidé možnost volat call centrum pro nemocenské pojištění ČSSZ na běžné telefonní číslo 571 811 081

ČSSZ umožnila lidem, aby mohli na call centrum pro nemocenské pojištění volat vytočením běžného telefonního čísla. Informační telefonní linka, která se specializuje na poradenství v oblasti dávek nemocenského pojištění, je dostupná nově na telefonním čísle 571 811 081.
4. 5. 2015

Mýty o důchodech a exekuce z důchodů. S novináři ústeckého regionu na toto téma hovořili zástupci OSSZ Ústí nad Labem

Kulatý stůl s novináři ústeckého regionu se konal ve čtvrtek 30. 4. 2015 u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku. Setkání připravila OSSZ Ústí nad Labem s cílem přiblížit oblast sociálního zabezpečení, kterou její pracovníci denně zajišťují pro veřejnost.
23. 4. 2015

Nejen tzv. pendlerům je určen další česko-rakouský konzultační den týkající se důchodů, odborníci budou opět radit ve Znojmě

Pracovali jste nebo stále pracujete v Česku a v Rakousku a nevíte například to, jakým způsobem se vám budou započítávat odpracované roky do důchodu? Především pro vás je určen další mezinárodní konzultační den, který se letos uskuteční v úterý 19. května ve Znojmě. Konzultace nejen pro přeshraniční pracovníky, tzv. pendlery, připravila a odborně zajistila ČSSZ ve spolupráci s rakouským nositelem důchodového pojištění PV.
17. 4. 2015

ČSSZ studentům přibližuje oblast sociálního zabezpečení. Zintenzivnila spolupráci s vysokými školami a univerzitami

ČSSZ letos „žije“ jubilejním rokem, který je ve znamení 25 let od jejího vzniku, a zároveň si připomíná 90 let od přijetí zákona o sociálním pojištění v tehdejším Československu. Přednášky o vzniku a činnosti ČSSZ budou mít její odborníci na akademické půdě několika vysokých škol a univerzit. Studentům tak bude moci snáze přiblížit důležitost sociálního zabezpečení.
17. 4. 2015

S novináři libereckého regionu se u kulatého stolu potkali zástupci OSSZ Liberec

Na Okresní správě sociálního zabezpečení Liberec se setkali novináři libereckého regionu s odborníky z této instituce. Témat k osvětové diskuzi bylo hned několik. Kulatý stůl se konal ve čtvrtek 16. 4. 2015 u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku.
7. 4. 2015

Oznámení ČSSZ: mimořádné omezení služeb pro veřejnost dne 22. 4. 2015

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie musí klientské centrum při ústředí ČSSZ a call centrum pro důchodové pojištění ve středu 22. dubna 2015 odpoledne mimořádně omezit služby pro veřejnost.
2. 4. 2015

ČSSZ nově nabízí klientům možnost online objednání termínu na OSSZ. Pilotní provoz běží od letošního března

Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí ČSSZ v podobě systému pro online objednání schůzky na OSSZ. Jeho základní smysl spočívá v tom, že si lidé mohou schůzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a dobře zapadal do jejich časového rozvrhu. Možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání je pochopitelně zachována.
1. 4. 2015

Pro zájemce o osobní konzultaci k problematice česko-slovenských důchodů se uskuteční poradenský den

Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice i na Slovensku, budou mít možnost informovat se na své důchodové nároky z obou států. Pro tuto skupinu osob připravila ČSSZ ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou konzultační den. Ten se bude konat ve středu 15. 4. 2015, v sídle pobočky Sociálnej poisťovni Čadca.
31. 3. 2015

ČSSZ si připomněla 25 let od svého vzniku

Rovné čtvrtstoletí své existence si v pondělí 30. března 2015 připomněla ČSSZ. Porada vedení ČSSZ, jejímž tématem bylo zhodnocení 25 let fungování této instituce a deklarace jejího směřování v dalších letech, se uskutečnila za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.
31. 3. 2015

ČSSZ každému otevřela online jeho „konto“ dob pojištění

Každý občan, bez ohledu na věk, má od letošního března možnost kdykoliv, snadno, bezpečně a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob pojištění. Bránou, jak ke kontu online přistoupit, je ePortál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel ČSSZ potvrdil dobu jejich důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši.
30. 3. 2015

Vilém Kahoun: nové služby veřejnosti startují další etapu ČSSZ. I po 25 letech má nové vize, chuť pracovat a překážky řeší jako výzvy

Naplňování vytčených úkolů zejména za posledních pět let umožnilo, že Česká správa sociálního zabezpečení letos připravila pro veřejnost, pro své klienty (pojištěnce) zásadní novinky.
27. 3. 2015

Pokladny OSSZ rozšíří své úřední dny. V návaznosti na termíny pro podání daňového přiznání

Podnikatelé mají do středy 1. dubna finančnímu úřadu podat daňové přiznání, zároveň mohou - a v praxi se tak děje často - podat také přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 na svou OSSZ. Ty z tohoto důvodu mimořádně otevřou své pokladny pro výběr pojistného na sociální zabezpečení, a to 31. 3., 2. 4., 28. 4. a 30. 4.
25. 3. 2015

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ: Každoroční povinnost čeká na téměř milion podnikatelů, OSSZ pak provedou kontroly zúčtování

I ten, kdo v roce 2014 ukončil podnikání, přesněji řečeno vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Povinnost platí pro všechny OSVČ, bez rozdílu druhu výdělečné činnosti. Všichni podnikatelé, řemeslníci a živnostníci musí zpravidla do 4. května 2015 splnit povinnost danou příslušným zákonem.
20. 3. 2015

Výši invalidního důchodu pozitivně ovlivňuje tzv. dopočtená doba

Na invaliditu není nikdo připraven, bez ohledu na věk. Lidé, kteří se stanou invalidními především v mladém věku kvůli úrazu či vážné nemoci, se navíc často obávají, že jejich důchod bude velmi nízký, když kvůli invaliditě stačili získat jen relativně krátkou dobu důchodového pojištění.
13. 3. 2015

Loni OSSZ zkontrolovaly každého osmého dočasně práceneschopného na tzv. neschopence

V roce 2014 bylo provedeno takřka 170 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Ve stejném období bylo celorepublikově ukončeno takřka 1 300 000 případů dočasné pracovní neschopnosti, dá se proto říci, že byl zkontrolován každý osmý dočasně práceneschopný pojištěnec v ČR.
6. 3. 2015

ČSSZ pořádá odbornou konferenci pro SW vývojáře

ČSSZ pozvala na odbornou konferenci vývojáře SW systémů, které zajišťují elektronická podání do České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Již se registrovalo na čtyři desítky zájemců. Odborné setkání se uskuteční 13. března 2015 od 10:00 hod. v prostorách ČSSZ.
6. 3. 2015

Svátky v roce 2015 přinesou změny některých termínů výplat důchodů

Ke změně výplatního termínu důchodu dojde v průběhu letošního roku celkem pětkrát, ve třech případech obdrží klienti důchod o den nebo dva dříve. Státní svátky, dny pracovního klidu a svátky stanovené zákonem totiž změní v tomto roce některé výplatní termíny důchodů, které klientům zasílá ČSSZ.
5. 3. 2015

Víte, že potvrzení o pobírání či výši důchodu vydá na počkání kterákoliv OSSZ?

Lidé často řeší situace, kdy potřebují předložit potvrzení o pobírání nebo výši důchodu, a nejsou si jisti, jak a kde o něj požádat. Doklad požadují pro nejrůznější účely, např. aktuálně pro účely daňového přiznání, dále pak k žádostem o poskytnutí sociálních služeb, či pro uplatnění nároku na slevy.
5. 3. 2015

Nejdéle se loni stonalo ve Zlínském kraji, nejkratší dobu marodili lidé v Praze

O deset dní déle než je celorepublikový průměr loni marodili lidé ve Zlínském kraji. Průměrná délka trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti tam činila téměř 55 dní. Naopak o deset dní kratší byla průměrná doba na tzv. neschopence v Praze, trvala 35 dní. Vyplývá to z celorepublikové evidence ČSSZ.
4. 3. 2015

Lékaři minulý rok nejčastěji vypisovali tzv. neschopenky kvůli akutním infekcím dýchacích cest

S touto diagnózou ČSSZ evidovala přes 365 tisíc případů ukončené dočasné pracovní neschopnosti. Z celkového počtu 1 285 642 ukončených případů pracovní neschopnosti za loňský rok vypsali lékaři tzv. neschopenku přesně v 426 419 případech z důvodu respiračních chorob.
2. 3. 2015

Česko-německé konzultační dny k důchodům v Norimberku

Již 18. česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční začátkem března 2015 v Norimberku. Lidé, kteří pracovali nebo pracují v České republice a v Německu, zde získají aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech i o stavu probíhajícího důchodového řízení.
20. 2. 2015

Průměrná výše starobního důchodu u žen prolomila v roce 2014 desetitisícovou hranici

Historicky poprvé průměrný starobní důchod u žen překročil částku 10 tisíc korun, loni ženy pobíraly v průměru 10 050 korun. I v uplynulém roce ovšem měly důchody nižší než muži, kteří dostávali průměrně 12 259 korun. Celková průměrná výše starobního důchodu v roce 2014 činila 11 075 Kč, tj. o 105 Kč více oproti roku 2013.
19. 2. 2015

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun dnes složil služební slib. Pomyslnou přísahu poté přijal od ředitelek a ředitelů OSSZ

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun dnes v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR slavnostně složil služební slib do rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Byl tak oficiálně potvrzen ve své funkci vedoucího služebního úřadu.
6. 2. 2015

ČSSZ provádí exekuce i z nemocenských dávek. Rovněž jejich počet a výše srážek stoupá

V roce 2014 provedly OSSZ z důvodu nařízené exekuce a insolvence srážky z 88 682 dávek nemocenského pojištění, což je o téměř 27 tisíc exekučních a insolvenčních srážek více než v roce 2013. Objem částky vyplacené na srážkách přitom stoupl více než dvojnásobně.
6. 2. 2015

Pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v ulici Janského 2370 se stěhuje

V pondělí 9. února 2015 se uzavře pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v ulici Janského 2370, Praha 5. Od tohoto data budou všechny služby poskytovány pouze na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8, v bezprostřední blízkosti stanice metra Kobylisy.
26. 1. 2015

Počet exekucí z důchodu má nadále vzrůstající trend. Týkaly se 75 tisíc důchodů

ČSSZ prováděla k 31. 12. 2014 exekuční srážky u 75 315 důchodů. To je přibližně o 4 300 více než v prosinci loňského roku. Za leden až prosinec 2014 poukázala na účty oprávněných a exekutorů 1 527 884 000 Kč. Narůstá i počet podání souvisejících s exekuční agendou. S každým podáním se úřad musí vypořádat. Za loňský rok jich ČSSZ obdržela přes jeden milion, meziročně se jejich počet zvýšil o téměř 75 tisíc.
15. 1. 2015

Odborná komise pro důchodovou reformu byla hostem ČSSZ

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 navštívili ústředí ČSSZ členové odborné komise pro důchodovou reformu v čele s jejím předsedou Martinem Potůčkem. Na půdě ČSSZ Martin Potůček prezentoval závěrečnou zprávu o výsledcích práce odborné komise pro důchodovou reformu v roce 2014 a představil návrhy změn ve III. pilíři, které je komise připravena předat vládě.
15. 1. 2015

Příručka pomůže rodičům s orientací v systému dávek

Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal ÚP ČR a ČSSZ ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.
8. 1. 2015

ČSSZ k vadným oznámením o valorizaci: Výše důchodů se upravuje od lednové splátky roku 2015, nikoli roku 2014. V některých valorizačních oznámeních se objevila chyba v uvedení roku platnosti valorizace

Výše důchodů se upravuje od lednové splátky roku 2015, nikoli roku 2014, jak bylo ve valorizačních oznámeních chybně uvedeno, tudíž nenáleží žádný doplatek důchodu za rok 2014.
7. 1. 2015

Rok 2015 zásadně nemění oblast sociálního zabezpečení svěřenou do kompetence ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení v bodech rekapituluje, co bude v sociálním zabezpečení platit po celý rok 2015. S důležitými údaji platnými pro tento rok seznámí detailní přehled.
7. 1. 2015

ČSSZ nemůže pomoci lidem s finančními problémy

Pokud by se lidé obrátili na ČSSZ či na OSSZ s žádostí o pomoc v tíživé finanční situaci, vzniklé např. kvůli dluhům, úřad by jim žádnou peněžitou dávku nemohl poskytnout, neboť to nepatří k jeho agendě. ČSSZ občanům v zásadě vyplácí jen důchody a dávky nemocenského pojištění, na které vznikl při splnění podmínek nárok.