Klienti ČSSZ si na možnost online objednávek ke konzultacím rychle zvykli. Využívají je především pro důchodové záležitosti

Praha 26. 11. 2015

Více než 5,5 tisíce klientů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se v období od dubna do října 2015 ke konzultaci s odborníky na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) objednalo online. Nejvíce službu využívali lidé v Praze a ve středních Čechách. Ředitelé pracovišť se shodují, že nejčastěji se klienti „přes počítač“ objednávají k řešení svých důchodových záležitostí (důchody starobní, invalidní, pozůstalostní). Online termín si rezervují především pro sepsání žádosti o důchod.

Služba online objednávek je klienty hodnocena pozitivně. Lidé přicházejí do úřadu v termínu a čase, který si sami vybrali, a jsou neprodleně odbaveni, neboť referentky pro ně již na základě objednávky mají připravené veškeré potřebné dokumenty a formuláře. To oceňují rovněž klienti, kteří přijíždějí do Čech ze zahraničí. Pro ně má online systém další nespornou výhodu – neobjedná je na pobočku v den českých státních a jiných svátků, který je v jejich zemi normálním pracovním dnem. Online systém ČSSZ mu takový termín prostě nenabídne.

Všichni klienti jsou prostřednictvím objednávkového systému informováni také o dokladech, potřebných a předkládaných k žádosti. Díky tomu přicházejí na jednání náležitě vybaveni a nemusejí dodatečně přinášet zapomenuté dokumenty na OSSZ. Na základě poskytnutého rodného čísla je rovněž možné zkontrolovat, zda má klient v pořádku dobu pojištění potřebnou pro přiznání důchodu. Pokud se zjistí nesrovnalosti, pracovníci OSSZ se rovnou s klientem dohodnou na doložení dalších potřebných dokladů. „Objednávání online jednoznačně zkvalitnilo proklientský přístup, klientům i pracovníkům OSSZ šetří čas, protože na jednání jsou obě strany dobře připraveny,“ zhodnotil službu ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

 

Tabulka: Využití služby online objednávky podle krajů, údaje k 31. 10. 2015

Kraj

Počet online objednávek

Hl. město Praha

 2 629

Jihočeský

 331

Jihomoravský

291

Karlovarský

 55

Královéhradecký

 269

Liberecký

 267

Moravskoslezský

 245

Olomoucký

163

Pardubický

 111

Plzeňský

 309

Středočeský

 714

Ústecký

 95

Vysočina

46

Zlínský

90

Celkem ČR

5 615

Zdroj: ČSSZ