Agresivní klient vyhrožoval pracovníkům klientského centra ČSSZ zabitím

Praha 13. 11. 2015

Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) byli opět vystaveni hrubému násilí klienta. Výhružky se snesly na hlavu zaměstnanců klientského centra pro důchodové pojištění v Křížové ulici v Praze 5. Klient se 3. listopadu domáhal vyplacení „stržených“ peněz ze svého důchodu z již „zastavené“ exekuce. Opakovaně na zaměstnance křičel: „Jestli mi nevrátíte peníze do 13. listopadu, všechny tady zabiju!“.

Šlo o druhou návštěvu tohoto klienta, tentokrát mnohem dramatičtější, než byla ta první. Pracovníci klientského centra se mu totiž již jednou, 21. října 2015, marně snažili vysvětlit, že datum doručení rozhodnutí exekutora o zastavení exekuce není totožné s faktickým zastavením odesílání srážky z důchodu. K tomu dojde až ve správní lhůtě. Srážení pak může být zastaveno do 30 dnů.

Klient opakovaně nechápal právní pojem „správní lhůta“. Podle něho pokud je na „papíře“ napsáno, že je exekuce zrušena, ihned se zruší i z jeho důchodu. Tento názor prosazoval při své první návštěvě 21. října v klientském centru důchodového pojištění ČSSZ v Křížové ulici a dožadoval se vrácení poslední stržené částky 786 korun. Pracovníci mu vysvětlili, že zastavení exekuční srážky a navýšení důchodu bylo vyřízeno v tzv. správní lhůtě. V jeho případě trvala 5 dnů, ale ani takto krátká lhůta nestihla zastavit srážku již odeslanou. Klient byl ujištěn, že své peníze dostane nazpět v průběhu listopadu 2015, ale přesné datum ještě nebylo známo. Odpověď klienta neuspokojila. Byl sprostý a agresivně se dožadoval okamžitého vyplacení peněz. Na pracovníky ČSSZ zavolal městskou policii, strážníci však po vyhodnocení situace z klientského centra vykázali jeho.

Druhá, v úvodu zmíněná návštěva klienta se pak odehrála 3. listopadu 2015. Klient usoudil, že „už je listopad“ a tak tady peníze musí být. Když zjistil, že peníze ještě neobdrží, rozkřičel se na zaměstnance a vyhrožoval jim zabitím. Incident šetří Česká Policie. K dnešnímu dni již zaměstnanci ČSSZ vědí, že peníze tohoto klienta jsou připravené k vyplacení na poště. 

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun k celé věci uvedl: „Není to tak dávno, kdy ČSSZ informovala o nevybíravých útocích klientů na své zaměstnance „v první linii“, a tento poslední případ jen potvrzuje, že naši pracovníci opravdu zaslouží uznání. Už jen proto, že přes tyto situace zvýšené agresivity se snaží chovat profesionálně a klientům poskytovat hodnotné informace. Je naší povinností zajistit jim bezpečí na pracovišti a klidné podmínky k výkonu jejich náročné práce.“