Na nejlepším výsledku hospodaření od roku 2008 se podílí také ČSSZ

Praha 3. 12. 2015

V minulých dnech informovalo Ministerstvo financí o plnění státního rozpočtu za období leden až listopad 2015. Na dobrém výsledku hospodaření ČR a tím na oživení české ekonomiky se podílí také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která dlouhodobě vykazuje vysokou míru úspěšnosti výběru pojistného, pohybující se na úrovni 99 %.

Tímto stabilním a spolehlivým výsledkem, který ČSSZ garantuje již několik let za sebou, zásadní měrou ovlivňuje ukazatele státního rozpočtu ČR. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představují zhruba 1/3 příjmů rozpočtu ČR. Je tak nepochybné, že především ve fázích přípravy státního rozpočtu na jednotlivá období sehrává stabilní výkon ČSSZ a úspěšný výběr pojistného významnou roli, díky které je stát schopný realizovat svou hospodářskou politiku,“ sdělil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Za jedenáct měsíců tohoto roku vybrala ČSSZ na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 19 mld. Kč více oproti shodnému období loňského roku – jedná se o nárůst o 5,6 %, přitom inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti meziročně vrostlo o 3,4 %. Do státního rozpočtu odvedla ČSSZ v průběhu tohoto roku 358 mld. Kč. ČSSZ tak letos vybírá průměrně přes 32 mld. Kč každý měsíc. Vysoký výběr pojistného přitom vede ke snížení deficitu mezi celkovými příjmy a výdaji na sociální zabezpečení. V případě dávek nemocenského pojištění vybrala ČSSZ k poslednímu listopadovému dni o 2,9 mld. Kč více, než vyplatila, tento „zisk“ se objevuje v příjmu státního rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění klesl oproti stejnému období loňského roku o 7,7 mld. Kč, což je velmi pozitivní trend.

Výběr pojistného a snižování pohledávek je jedním ze zásadních úkolů ČSSZ, vždyť celková výše kumulovaného příjmu za období od roku 1993 činí více než 6 bilionů Kč. V posledních letech dochází k neustálému poklesu podílu kumulovaných pohledávek ke kumulovaným příjmům, a to tak významně, že v současné době je tento podíl na úrovni pouhého 1 %. ČSSZ tak na ekonomické změny reaguje důsledně a operativně. To svědčí o spolehlivém systému práce a efektivitě všech činností, které s výběrem pojistného souvisejí (kontrolní činnost, rozhodování ve věcech pojistného, vymáhání). Pohledávky zjištěné u plátců pojistného jsou bezodkladně ošetřeny výkazy nedoplatků, ročně jich ČSSZ vydává průměrně 120 tisíc. Dále na základě kontrol plnění povinností zaměstnavatelů a OSVČ vydává ČSSZ platební výměry, ročně jich ČSSZ vystaví 110 tisíc. Neuhrazené pohledávky se stávají předmětem správní exekuce, exekučního, případně také insolvenčního řízení.

Dosažené výsledky jasně ukazují, že se České správě sociálního zabezpečení plně osvědčuje systematický a profesionální přístup v oblasti výběru pojistného.