Vilém Kahoun: Silná a stabilní. Taková je ČSSZ i díky soudržnosti jejích zaměstnanců

Praha 24. 11. 2015

Stalo se tradicí, že se vedení ČSSZ ke konci roku schází na své celostátní poradě. Konala se i letos, a to v pondělí 23. a v úterý 24. 11. Hlavními projednávanými tématy byl zákon o státní službě, rekapitulace letošního roku a výhled na nadcházející rok.

Letošní rok je pro ČSSZ rokem sice perným zejména v kontextu zavádění zákona o státní službě, ale i úspěšným,“ uvedl v úvodu porady ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a pokračoval: „ČSSZ letos zvládla připravit řadu novinek pro veřejnost, plnila vytčené úkoly a současně si udržela a drží status fungujícího, silného a stabilního úřadu, který se stará o záležitosti v oblasti sociálního zabezpečení více než 8 milionů lidí.

Celostátní porady vedení ČSSZ se rovněž zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí v čele s náměstkyní ministryně Ivou Merhautovou a náměstky ministryně Robinem Povšíkem a Martinem Kučerou. Ocenili ČSSZ jako instituci, která je procesně a systémově na velmi vysoké úrovni a představuje v rezortu silný a stabilní prvek. Její tým je dobře organizován, má jasnou strategii, silné vrcholové vedení a svědomité zaměstnance.

Během jedenácti měsíců letošního roku ČSSZ veřejnosti představila online objednávání na okresní správy sociálního zabezpečení a do klientského centra důchodového pojištění při pražském ústředí, online přístup k tzv. kontu dob pojištění prostřednictvím ePortálu ČSSZ, více než sto interaktivních formulářů, vlastní důchodovou kalkulačku s funkcí predikce orientační výše důchodu, portál otevřených dat. Během prázdninových měsíců rozeslala přes 103 tisíc přehledů dob pojištění pro muže narozené v roce 1954 a ženy narozené v roce 1957. Zároveň ČSSZ prováděla a zabezpečovala veškeré agendy, které jí ukládá zákon, tj. rozhodovala o žádostech o důchody a dávky nemocenského pojištění, vyplácela důchody, nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a ostatní dávky nemocenského pojištění, posuzovala zdravotní stav pro tzv. pojistné a nepojistné systémy sociálního zabezpečení a výběrem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vytvořila zhruba třetinu objemu finančních prostředků státního rozpočtu.

Předmětem diskuse byl samozřejmě i výhled na rok 2016. ČSSZ má až do roku 2020 stanoveny své strategické cíle, od kterých se odvíjí její prioritní úkoly pro konkrétní rok. Aktuální témata pro ten nadcházející jsou tedy: implementovat služební zákon s důrazem na výběrová řízení, stanovení systemizace a služební hodnocení, průběžně a efektivně čerpat přidělený rozpočet, udržet kvalitu rozhodování a stabilitu výkonu, zachovat vysokou úspěšnost výběru pojistného na úrovni 99 %, mít připravena řešení pro rozšíření elektronické komunikace v návaznosti na vývoj „státního“ identifikátoru občana, zopakovat rozeslání přehledu dob pojištění – tentokrát však pro muže narozené v roce 1955 a ženy ročníku narození 1958, dbát na konsolidovanou údajovou základnu, být přichystána na elektronickou výměnu dat mezi evropskými nositeli pojištění, nadále splňovat povinnosti kybernetické bezpečnosti.


Celostátní porada ČSSZ.

 


Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a náměstkyně ministryně pro sekci sociálně pojistných systémů a sociálních věcí Iva Merhautová (uprostřed).