Mezinárodní konference „90 LET SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ A 25 LET EXISTENCE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ“ zahájena ve čtvrtek 5. 11. 2015. V pátek 6. 11. 2015 pokračuje odbornou částí

Praha 6. 11. 2015

Slavnostní zahájení mezinárodní konference konané u příležitosti 90. let trvání sociálního pojištění v Čechách a k 25 letům existence České správy sociálního zabezpečení proběhlo ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v historických prostorách Univerzity Karlovy.

Odbornou mezinárodní konferenci, které se účastní řada představitelů a odborníků významných zahraničních institucí a orgánů spjatých se sociálním pojištěním, zahájila v pražském Karolinu náměstkyně sekce pojistných sociálních systémů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Iva Merhautová. Ve svém úvodním slovu připomněla důležitost existence sociálního zabezpečení a zdůraznila význam jeho administrativního provádění a každodenní realizaci jako jistoty, kterou spolehlivě zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Účastníky konference přivítal také prorektor Univezity Karlovy Aleš Gerloch, který ve svém projevu poukázal na historické souvislosti utváření sociálního pojištění. Na zahájení vystoupil rovněž vrchní vládní rada Sekce pro lidská práva David Beňák a všechny zúčastněné přivítal a oslovil též ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Ten v závěru slavnostního aktu obdržel ocenění ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové za dlouhodobý přínos v oblasti provádění sociálního zabezpečení.

Motto konference: Sociální pojištění – tradice – jistota – budoucnost

Odborná konference s mezinárodní účastí je pomyslným završením jubilejního roku 2015 a zaměřuje se na historický aspekt sociálního pojištění a na jeho mezinárodní kontext. V pátek 6. listopadu pokračuje odbornou částí formou přednášek z problematiky sociálního pojištění.

ČSSZ vznikla v roce 1990 sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev. Nicméně novodobá historie konsolidace organizačního uspořádání sociálního pojištění dosahuje až k začátku padesátých let dvacátého století. V nově vzniklé instituci začali pracovat i tehdejší zaměstnanci odborů sociálních věcí a zdravotnictví dnes již neexistujících národních výborů.

Kromě čtvrtstoletí své existence si ČSSZ připomněla i výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes. Převažující část úsilí chtějí pracovníci ČSSZ věnovat dalšímu zlepšování služeb pro klienty, zejména v oblasti elektronické komunikace.

Foto:

ocenění

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou

konference

Slavnostní zahájení v Karolinu. I. Merhautová, V. Kahoun a D. Beňák