Historie, současnost a budoucnost sociálního pojištění byly předmětem mezinárodní konference, diskutovalo se o aktuálních otázkách

Praha 6. 11. 2015

Odbornou částí dnes v modré posluchárně Karolina pokračovala včera zahájená Mezinárodní konference k 90 letům sociálního pojištění a 25 letům existence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zúčastnila se jí více než stovka účastníků z řad odborníků a představitelů významných zahraničních orgánů a institucí, např. polské Sociální pojišťovny ZUS, rakouské Penzijní sociální pojišťovny PVA, Svazu německého důchodového pojištění DRV Bund, slovenské Sociální pojišťovny SP aj.

Druhý den konference byl věnován odborným referátům a diskusím. Tématem referátů bylo seznámení s historickými kořeny sociálního pojištění a jeho vývojem na území Čech a Slovenska od 20. let minulého století a také výzvy důchodového pojištění v ČR i v evropském kontextu. Odborníci se shodli, že proměny sociálního pojištění úzce souvisí s ekonomickými, demografickými a sociálními změnami našeho světa.

Diskutovala se velmi aktuální témata - význam sociálního pojištění, role správních institucí a jejich úkoly do budoucna, otázka směřování důchodového systému a jeho financování, problematika poměru mezi základními principy důchodového systému – principem solidarity a zásluhovosti – a v jaké míře mají být zastoupeny a kombinovány. Předmětem diskuse byla i valorizace důchodů. Těmito otázkami se zabývá i Odborná komise pro důchodovou reformu, jejíž někteří členové se konference také zúčastnili.

Předmětem panelových diskusí pak byla dvě stěžejní témata:

1. Jaké jsou rozdíly mezi sociálním pojištěním a sociálním zabezpečením. Odborníci se zamýšleli nad tím, zda obstojí do budoucna průběžně financovaný systém sociálního pojištění v současné podobě.

2. Jaké nové efektivní služby klienti v této oblasti očekávají.

Zde je směr jednoznačný – elektronizace, dálkový přístup ke službám, část informací poskytovaná klientům automaticky bez jejich žádosti. Uživatelsky vstřícná řešení pro občany musí přicházet ze strany institucí, být jednoduchá a různorodá, tzv. „šitá na míru“, aby byla efektivní a plnila očekávání klientů.

„V oblasti sociálního pojištění je třeba respektovat fungující systém, hledat řešení srozumitelná a akceptovatelná většinovou společností s pojistkami pro ty, kteří se bez vlastního přispění dostanou do obtížné sociální situace. Důchodové systémy jsou ze své povahy koncipovány jako dlouhodobé, setrvačné a stabilní. Změny či reformy jsou nepochybně žádoucí, ale mají-li být funkční, musí respektovat určitou logiku dosavadního vývoje sociálního pojištění v České republice. Je proto nutné hledat a eliminovat slabá místa a současně odhalovat místa silná a rozvíjet je. Také je třeba sledovat vývoj a přebírat osvědčená řešení z obdobných zahraničních systémů,“ shrnul ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD.  

Fotografie z konference si můžete prohlédnout ve fotogalerii