Za největším počtem dočasných pracovních neschopností pojištěnců jsou nemoci dýchací a pohybové soustavy

Praha 23. 10. 2015

Za nejvíce případů dočasné pracovní neschopnosti mohou nemoci dýchací soustavy. Přesně 451 375 tzv. neschopenek totiž ukončili lékaři ve třetím čtvrtletí roku 2015 z této „diagnostické skupiny onemocnění“. Pojištěnci přitom nejčastěji stonali s akutními infekcemi dýchacích cest (361 971 případů) a s chřipkou (66 388 případů).

Druhým nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti pojištěnců byly potíže s pohybovou soustavou. Podle aktuálních informací České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) se jednalo o 206 336 případů onemocnění, s tím, že v této skupině nemocí lidi nejvíce potrápila páteř (137 023 tzv. neschopenek). Přes stotisícovou hranici se počet dočasných pracovních neschopností vyšplhal u úrazů a otrav – celkem to bylo ve 134 095 případech.

Lidé průměrně stonali 42 dní, přitom se nejlépe zotavovali z chřipky (zhruba 13 dní). Nemoci pohybového aparátu zpravidla vyžadovaly průměrně 70denní léčbu, úrazy a otravy kolem 50 dní.

Časově nejnáročnější léčbu podle údajů ČSSZ měla tuberkulóza (průměrně 191 dní), dlouhá byla rovněž léčba onkologických onemocnění – v průměru trvala 178 dní.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví 1. 1. -  30. 9. 2015

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

94

58

36

191,29

188,93

195,08

Zhoubné novotvary

9 511

4 582

4 929

178,23

170,53

185,40

Nemoci duševní

29 285

10 429

18 856

92,87

82,91

98,37

Nemoci nervové soustavy

16 768

7 011

9 757

83,66

82,71

84,34

Nemoci oběhové soustavy

33 767

19 602

14 165

81,67

90,62

69,29

- hypertenze

9 934

5 680

4 254

60,81

60,68

60,99

- ischemická choroba srdeční

4 647

3 729

918

128,86

133,92

108,29

- cévní nemoci mozku

2 117

1 410

707

161,32

165,60

152,77

- jiné nemoci oběhové soustavy

17 069

8 783

8 286

71,08

79,55

62,10

Nemoci dýchací soustavy

451 375

209 837

241 538

15,91

15,36

16,40

- akutní infekce dýchacích cest

361 971

165 512

196 459

14,91

14,16

15,55

- chřipka

66 388

32 811

33 577

13,40

12,71

14,07

- chron. nemoci dolních dýchacích cest

9 211

4 223

4 988

44,72

48,28

41,70

- jiné nemoci dýchacích cest

13 800

7 290

6 510

35,06

35,44

34,64

Nemoci trávicí soustavy

79 717

43 426

36 291

29,83

30,26

29,30

Nemoci kůže

17 958

10 307

7 651

33,40

32,16

35,08

Nemoci pohybové soustavy

206 336

107 164

99 172

68,63

62,96

74,76

- nemoci páteře

137 023

70 536

66 487

65,09

58,90

71,67

- jiné nemoci pohybové soustavy

69 310

36 626

32 684

75,63

70,80

81,05

Nemoci moč. a pohl. soustavy

45 181

10 092

35 089

34,62

37,87

33,68

Těhotenství, porod, šestinedělí

27 920

0

27 920

108,11

0,00

108,11

Úrazy, otravy

134 095

88 675

45 420

52,22

50,82

54,97

Nemoci ostatní

94 150

39 003

55 147

39,10

30,20

45,40

Celkem

1 146 157

550 186

595 971

42,04

39,43

44,44

Zdroj: ČSSZ

 

Informace o srovnatelném období za rok 2014 jsou k dispozici na:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-11-03-nejvice-lidi-uleha-s-nemocemi-dychaci-soustavy-nejdelsi-lecbu-vyzaduje-tuberkuloza.htm