ČSSZ: Byl zkontrolován každý desátý pojištěnec na tzv. neschopence, padly postihy za nedodržování stanoveného režimu

Praha 23. 10. 2015

Během 118 434 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců, které provedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve třetím čtvrtletí roku 2015, padlo 2 671 postihů za jeho porušení. Zkontrolován byl zhruba každý desátý pojištěnec, jemuž lékař vypsal tzv. neschopenku.

Režim dočasně práceneschopného pojištěnce stanovuje ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti. Kontroly provádí pověření pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze Pražské a v Brně Městské správy sociální zabezpečení – dále jen OSSZ.

Jste-li na tzv. neschopence, měli byste vědět, že:

  • ošetřujícímu lékaři, který vystavuje tzv. neschopenku, jste povinni sdělit platnou adresu místa pobytu během nemoci, na které mohou dodržování zákonem stanoveného režimu dočasně práce neschopných pojištěnců zkontrolovat pověření pracovníci OSSZ,
  • máte povinnost zdržovat se na uvedeném místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu lékařem povolených vycházek, (zpravidla v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně, v době od 7 h do 19 h, v jednom nebo více intervalech),
  • musíte umožnit kontrolu a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu provedení (mj. mít funkční a označený zvonek),
  • v době, kdy vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy (tj. v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti), může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu (pokud o to nepožádá OSSZ),
  • porušíte-li léčebný režim, může vám OSSZ nemocenské snížit nebo zcela odebrat, obdobně může postupovat v prvních 14 kalendářních dnech nemoci zaměstnavatel,
  • kontroloři OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že vás při kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo pokud jim neposkytnete nezbytnou součinnost k provedení kontroly, písemným oznámením vás vyzvou, abyste kontaktovali OSSZ.

 

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců 1. 1. – 30. 9. 2015

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Hl. město Praha

5 545

85

Jihočeský

6 337

98

Jihomoravský

16 118

198

Karlovarský

5 749

175

Královéhradecký

9 006

199

Liberecký

4 813

154

Moravskoslezský

12 639

232

Olomoucký

9 388

180

Pardubický

8 360

246

Plzeňský

10 520

380

Středočeský

12 201

203

Ústecký

8 622

271

Vysočina

3 887

88

Zlínský

5 249

162

Celkem ČR

118 434

2 671

Zdroj: ČSSZ

 

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za období leden - září 2014:

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/od-ledna-do-zari-2014-byl-zkontrolovan-kazdy-sedmy-nemocny-v-pracovni-neschopnosti.htm