Na jubilejních 20. česko-německých konzultačních dnech rady odborníků vyhledalo více než 300 klientů

Praha 15. 10. 2015

Již po dvacáté využili občané nabídku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a přišli se poradit s odborníky o svých důchodových nárocích. Zájem o česko-německé konzultační dny byl obrovský. Během dvoudenního poradenství bylo poskytnuto celkem 316 konzultací.

Lidé, kteří pracují nebo pracovali v Německu i v České republice se nejčastěji dotazovali na to, kdy budou moci odejít do důchodu, jaké podmínky musí splnit, aby jim vznikl nárok na důchod z ČR i ze SRN, a z čeho se jim bude důchod počítat. V neposlední řadě klienty zajímala i orientační výše jejich budoucích důchodů. Dotazy se týkaly i způsobu vyplácení důchodu do zahraničí.

Konzultační dny se konaly v úterý 13. října a ve středu 14. října 2015 v prostorách klientského centra ústředí ČSSZ, v Křížové 25 v Praze na Smíchově. Kromě českých odborníků na důchodové pojištění se jich účastnili také odborníci německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Novinka

Od letošního roku se navíc kromě již tradičních dvoudenních konzultačních dnů pořádaných střídavě v ČR nebo v SRN nově zavedly i pravidelné jednodenní poradenské dny, které se budou konat v Pasově. Napříště, tedy v roce 2016, kromě jarních dvoudenních konzultací (tentokrát v Norimberku) proběhne letní jednodenní poradenství v Pasově, na podzim uspořádá dvoudenní konzultační dny ČSSZ v některém českém regionu. Podrobnosti o termínech a konkrétním místě budou včas zveřejněny.

Tradice

Konzultační dny se konají od roku 2006. Tehdy se v červnu konaly první mezinárodní česko-německé konzultační dny v německém Pasově.

S ohledem na velký zájem o tuto akci se ČSSZ rozhodla založit tradici konzultačních dnů a rozšířila je i na další státy – na Slovensko a Rakousko. Zájemci o konzultace získávají informace týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku i postupu při uplatňování žádostí o důchod. Klienti mají možnost se na bezplatnou konzultaci předem objednat buď prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky. Tlumočení těchto akcí je zajištěno, konzultace jsou poskytovány bezplatně.

 

konzultace