Odejít do důchodu je právo, ne povinnost. I o tom, na co se budoucí důchodci často ptají, se diskutovalo v Hradci Králové

Praha 12. 10. 2015

Musím odejít do důchodu, když dovrším důchodového věku?“, „Jsem už v důchodu, můžu pracovat?“ či „Je pravda, že mi přerušíte výplatu předčasného důchodu, když budu zaměstnaná?“ To je příklad častých dotazů, na které se budoucí důchodci přicházejí zeptat. Posílit informovanost v této oblasti, to byl jeden z důvodů, proč na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) Hradec Králové proběhlo v pátek 9. října setkání novinářů královéhradeckého regionu s odborníky na sociální zabezpečení. Zástupci médií tak měli jedinečnou možnost seznámit se s tím, co občany v souvislosti s důchody nejvíce zajímá. Druhým důvodem pro uspořádání vzájemného setkání byla připomínka čtvrtstoletí existence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Klienti se na pracovníky OSSZ často obracejí s dotazy týkajícími se termínu odchodu do důchodu. Zajímají se také o to, zda a případně kolik si mohou při pobírání důchodu přivydělat. „Z našich každodenních zkušeností můžeme říci, že mnoho lidí se do důchodu těší a žádají o jeho přiznání přesně ode dne, kdy dosáhnou důchodového věku. Naopak někteří klienti, když se jim blíží důchodový věk, se nás přicházejí ptát, zda do důchodu musí odejít, nebo zda mohou dále pracovat a o důchod si žádat až později. Těm vysvětlíme, že odchod do důchodu není povinnost, ale právo a že termín, od kterého chtějí důchod přiznat, záleží pouze na jejich rozhodnutí, uvedla ředitelka OSSZ v Hradci Králové JUDr. Iveta Cibriková.

Dosažení důchodového věku a splnění doby pojištění potřebné pro nárok na důchod není důvodem k ukončení pracovního poměru či podnikání. Lidé, kteří se rozhodnou dále pracovat, mohou pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod. Pokud nepobírají důchod a „přesluhují“, pracují tzv. na procenta, tedy navyšují si výši důchodu. Procentní výměra důchodu se v tomto případě zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, tj. o celých 6 % za rok. „I lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod, mohou vykonávat výdělečnou činnost. Mohou podnikat nebo být zaměstnaní na dobu neurčitou. Pokud při pobírání důchodu vykonávají činnost zakládající účast na pojištění, zvyšuje se jim procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 „odpracovaných“ kalendářních dnů. Toto zvýšení se provádí na základě žádosti, kterou je třeba podat ideálně prostřednictvím OSSZ,“ doplnila Ivana Desenská, metodička oddělení důchodového a nemocenského pojištění.

Ani přiznání předčasného starobního důchodu nebrání lidem v možnosti přivydělat si. „Aby výplata předčasného starobního důchodu náležela, musí se však do doby dosažení řádného důchodového věku jednat pouze o takovou činnost, která nezakládá účast na důchodovém pojištění,“ připomněla ředitelka OSSZ Hradec Králové. To může být práce vykonávaná na základě dohody o provedení práce (tzv. DPP), pokud měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč, tzv. zaměstnání malého rozsahu, které v daném kalendářním měsíci nedosáhne rozhodného příjmu 2 500 Kč, nebo výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění (tj. v roce 2015 do výše ročního příjmu 63 865 Kč). Od dosažení důchodového věku pak může i příjemce předčasného důchodu vykonávat výdělečnou činnost bez jakéhokoliv omezení. „Klienti se také často ptají, zda mohou pobírání předčasného starobního důchodu přerušit, když si ještě před dosažením důchodového věku najdou nějaké zaměstnání. To je samozřejmě možné. Nástup do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění, však musí oznámit ČSSZ a ta výplatu důchodu zastaví. Až občan zaměstnání ukončí nebo dosáhne důchodového věku, požádá si o obnovení výplaty důchodu. Důchod pak může být zvýšen s ohledem na dobu, kterou po přiznání předčasného důchodu odpracoval,“ vysvětlila Ivana Desenská.

 

Počet starobních důchodců k 31. 12./30. 6.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Hradec Králové

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

37 184

38 541

38 609

38 741

39 082

39 214

39 017

     z toho: řádné starobní důchody

29 869

29 996

29 643

29 365

29 279

29 266

29 437

               tzv. předčasné starobní důchody

5 324

6 525

6 938

7 310

7 711

7 864

7 502

               podíl předčasných důchodů

14,3 %

16,9 %

18,0 %

18,9 %

19,7 %

20,1 %

19,2 %

Královéhradecký kraj

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

125 965

131 028

130 816

130 841

131 875

132 464

131 636

     z toho: řádné starobní důchody

95 490

95 885

94 253

92 902

92 314

92 249

92 912

               tzv. předčasné starobní důchody

23 777

28 363

29 764

31 063

32 645

33 299

31 823

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,6 %

22,8 %

23,7 %

24,8 %

25,1 %

24,2 %

ČR

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

2 362 155

2 353 691

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

1 666 549

1 678 153

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

575 979

554 279

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

24,4%

23,5%

 

Průměrná výše sólo starobního důchodu (v Kč)

 

k 31. 12. 2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

OSSZ Hradec Králové

12 314

10 359

11 243

12 582

10 584

11 488

12 298

10 336

11 219

Královéhradecký kraj

12 012

10 039

10 949

12 271

10 254

11 187

11 990

10 020

10 925

ČR

12 259

10 050

11 075

12 522

10 268

11 316

12 237

10 028

11 050

 

Vývoj počtu zpracovaných exekučních případů podle OSSZ k 31. 12./30. 6.

Rok

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Hradec Králové

6 106

6 810

3 508

3 446

OSSZ Jičín

2 774

2 970

1 630

1 526

OSSZ Náchod

5 522

5 503

2 887

2 820

OSSZ Rychnov nad Kněžnou

2 817

3 161

1 663

1 611

OSSZ Trutnov

6 590

6 658

3 501

3 393

Celkem Královéhradecký kraj

23 809

25 102

13 189

12 796

 

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění k 31. 12./30. 6.

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Hradec Králové

36 713

37 337

41 658

23 999

21 469

OSSZ Jičín

16 167

13 761

15 507

9 726

7 776

OSSZ Náchod

21 991

22 558

26 015

14 893

13 360

OSSZ Rychnov nad Kněžnou

13 559

13 929

14 634

8 485

7 713

OSSZ Trutnov

21 898

21 919

21 933

12 374

11 423

Celkem Královéhradecký kraj

110 328

109 504

119 747

69 477

61 741

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v letech 2012-2015

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Hradec Králové

3 501

3 820

4 061

1 490

2 111

75

55

99

39

46

OSSZ Jičín

1 921

2 150

2 283

1 177

1 211

30

17

31

16

14

OSSZ Náchod

1 700

2 122

2 394

1 452

1 133

47

29

42

28

18

OSSZ Rychnov nad Kněžnou

1 541

1 949

2 049

977

1 012

23

20

39

31

10

OSSZ Trutnov

1 893

2 072

2 279

1 099

1 225

62

48

48

18

24

Celkem Královéhradecký kraj

10 556

12 113

13 066

6 195

6 692

237

169

259

132

112

 

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) k 31. 12./30.6.

 

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Hradec Králové

10 483

9 964

9 654

9 680

9 872

7 034

7 022

7 191

7 266

7 129

OSSZ Jičín

4 921

4 671

4 616

4 730

4 841

2 832

2 933

2 990

3 098

2 952

OSSZ Náchod

6 158

5 905

5 829

6 011

6 035

4 338

4 368

4 514

4 639

4 478

OSSZ Rychnov nad Kněžnou

4 192

4 041

3 904

3 975

4 019

2 955

3 068

3 217

3 316

3 211

OSSZ Trutnov

7 215

6 853

6 803

7 002

7 102

4 229

4 292

4 364

4 469

4 364

Celkem Královéhradecký kraj

32 969

31 434

30 806

31 398

31 869

21 388

21 683

22 276

22 788

22 134