ČSSZ zaznamenala další slovní útok na své zaměstnance. Klient v Berouně vyhrožoval střelbou

Praha 2. 10. 2015

Nepříjemný slovní útok a vyhrožování zažila pracovnice důchodové agendy berounské Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Klient, nespokojený s exekučními srážkami oprávněně uvalenými na jeho důchod, pracovnici vyhrožoval zastřelením a „vystřílením“ pohrozil i ostatním přítomným zaměstnancům OSSZ.

Incident se odehrál ve středu 30. září v klientském centru OSSZ Beroun. Agresivní klient byl nespokojený s tím, že mu jsou z důchodu měsíčně prováděny exekuční srážky. Připustil ale, že exekuce by mohly být synovy. Pracovnice OSSZ klientovi poskytla informace, které vzniklou situaci dostatečně vysvětlovaly, jejich argumentaci ale klient nepřijal, zpochybňoval i vypočtenou výši svého předčasného důchodu a verbálně zaútočil. Klientské centrum OSSZ Beroun opustil s tím, že si jde domů pro zbraň a se slovy: „Budu tady střílet, to se budete divit.“ Vedení OSSZ ihned o výhružce klienta uvědomilo Policii ČR. Hlídka klienta vyhledala na adrese jeho bydliště a situaci vyřešila.

Především důchodci se stávají nejohroženější skupinou, která se ocitá v dluhové pasti. Jejich dluhy nejčastěji vznikají půjčkou u nebankovních společností nebo při zárukách za půjčky, které si vzaly jejich děti. ČSSZ je povinna v souladu se zákonem provádět srážky na základě nařízení výkonu rozhodnutí soudem, správního řízení, exekučního příkazu soudního exekutora, konkurzního nebo insolvenčního řízení. Exekuce pak provádí ze všech druhů důchodů, tj. ze starobních, invalidních a pozůstalostních a také z příplatků k důchodu. Domnívá-li se občan, že jeho exekuce je neoprávněná, musí se obrátit na instituci, která exekuční titul vydala.

Ze zkušeností OSSZ navíc vyplývá, že do důchodu odchází stále více lidí s již nařízenou exekucí. Není výjimkou, že na jeden důchod je vydáno i několik exekučních titulů. ČSSZ musí stanovit srážkový plán a srážky vypočítá, mohou být ve výši desítek, stovek ale i tisíců korun.

Lidé se ale nemusí obávat, že kvůli exekuci nebo insolvenci přijdou o celou výplatu důchodu, nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské). Dlužníkovi vždy musí zůstat tzv. nezabavitelná částka. Jde o část mzdy, tedy v případě ČSSZ o část vyplácených dávek, která ze zákona musí zbývat na uspokojování životních potřeb dlužníka a kterou nelze srazit. Nezabavitelná částka pro povinného (tj. dlužníka) činí v letošním roce 6 118 Kč.

Více k exekucím v tiskové zprávě.