Předdůchod, náhradní doba pojištění, vyloučená doba. Tyto i další pojmy objasnili odborníci v Pardubicích

Praha 25. 9. 2015

Novináři pardubického regionu se v pátek 25. září setkali s odborníky na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v Pardubicích. Ke kulatému stolu spolu zasedli u příležitosti čtvrtstoletí existence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zástupce médií zajímaly situace, které klienti na OSSZ často řeší, a statistické údaje z regionu.

Dotazy na možnosti předčasného starobního důchodu či tzv. předdůchodu patří v posledních týdnech k těm častějším, které pracovníci OSSZ řeší. „Setkáváme se s tím, že lidé považují předčasný starobní důchod a předdůchod za to samé. Přestože výrazy jsou to podobné, nejde zdaleka o totéž. Vysvětlíme proto vždy klientům, jaké jsou základní rozdíly mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem a kdo, kdy a kde o ně může žádat, říká Mgr. Václav Klička, ředitel OSSZ Pardubice.

Předčasný starobní důchod je dávka poskytovaná státem z důchodového pojištění. Vyplácí ji za splnění zákonných podmínek (dosažení stanoveného věku a získání potřebné doby pojištění) ČSSZ. Žádost o předčasný starobní důchod podává občan na OSSZ podle místa bydliště. Předdůchod není dávkou vyplácenou státem, ale je produktem doplňkového penzijního spoření (tzv. III. důchodový pilíř). ČSSZ pobírání předdůchodu zohledňuje při výpočtu starobního důchodu tak, že pobírání předdůchodu ze zákona hodnotí jako vyloučenou dobu. Bližší informace o podmínkách čerpání předdůchodu podávají pracovníci penzijních společností, u nichž má klient uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Jaký přesný význam mají některé pojmy používané v souvislosti s nárokem na důchod a jeho výpočtem vysvětlila Mgr. Jana Kolmašová, zástupkyně vedoucí oddělení důchodového pojištění: „Náhradní doba pojištění je životní období, v němž člověk sice neodvádí žádné pojistné, a přesto se mu tato doba v určitém rozsahu, který definuje zákon o důchodovém pojištění, započítává do potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Náhradní dobou je např. doba péče o dítě do čtyř let věku, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, doba vedení v evidenci úřadu práce, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a další doby, uvedené v zákoně o důchodovém pojištění“. Dalším pojmem souvisejícím s hodnocením dob pojištění, nad kterým se lidé často zarazí, je „vyloučená doba“. Vyloučené doby jsou např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba studia po dobu prvních 6 let po dosažení věku 18 let (získaná do 31. 12. 2010), doba, po kterou je uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce atd. „Vyloučené doby jsou zpravidla náhradní doby pojištění. Pokud však tato období zasahují do tzv. rozhodného období, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí se z tohoto období vyloučit. To má v zásadě pozitivní význam. Díky tomu se nesníží průměr výdělků, z nich se vypočítává výše důchodu, protože celkový souhrn příjmů dosažených v rozhodném období je rozpočítáván pouze na období, kdy byla vykonávána výdělečná činnost,“ objasnila Jana Kolmašová.

O doby důchodového pojištění se podle zkušeností pracovníků OSSZ zajímají lidé stále více, a nejsou to jen lidé v předdůchodovém věku. Klienti se odborníků OSSZ ptají, zda a jak se jim do důchodu započítá doba, kdy pečovali o své blízké nebo byli nezaměstnaní. OSSZ Pardubického kraje se setkávají také s dotazy studentů či jejich rodičů, zda si mohou po dobu studia, které už od 1. 1. 2010 není náhradní dobou pojištění, platit důchodové pojištění sami. Institut dobrovolného důchodového pojištění to umožňuje osobám od 18 let věku z důvodů uvedených v zákoně o důchodovém pojištění, ale i tzv. bez uvedení důvodu.

Součástí neformálního setkání byla i prohlídka putovní výstavy nazvané ČSSZ v proměnách času.

 

Vybrané statistické údaje za Pardubický kraj:

Počet starobních důchodců k 31. 12./30. 6.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Pardubice

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

37 482

38 938

38 728

38 669

38 856

38 953

38 892

     z toho: řádné starobní důchody

28 355

28 349

27 833

27 392

27 221

27 131

27 453

               tzv. předčasné starobní důchody

7 785

9 206

9 479

9 866

10 243

10 451

10 044

               podíl předčasných důchodů

20,8 %

23,6 %

24,5 %

25,5 %

26,4 %

26,8 %

25,8 %

Pardubický kraj

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

113 378

118 007

117 574

117 474

118 571

119 037

118 307

     z toho: řádné starobní důchody

82 908

82 849

81 164

79 801

79 282

79 089

79 832

               tzv. předčasné starobní důchody

25 582

30 110

31 232

32 406

33 967

34 610

33 199

               podíl předčasných důchodů

22,6 %

25,5 %

26,6 %

27,6 %

28,6 %

29,1 %

28,1 %

ČR

 

 

 

 

 

 

 

   - příjemci starobních důchodů celkem

2 260 032

2 340 147

2 341 220

2 340 321

2 355 144

2 362 155

2 353 691

     z toho: řádné starobní důchody

1 709 059

1 716 138

1 695 236

1 675 415

1 668 540

1 666 549

1 678 153

               tzv. předčasné starobní důchody

428 395

501 789

523 886

543 356

565 926

575 979

554 279

               podíl předčasných důchodů

18,9 %

21,4 %

22,4 %

23,2 %

24 %

24,4%

23,5%

 

Průměrná výše sólo starobního důchodu (v Kč)

 

k 31. 12. 2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

OSSZ Pardubice

12 157

10 028

10 998

12 417

10 245

11 237

12 135

10 006

10 972

Pardubický kraj

11 930

9 896

10 848

12 183

10 110

11 083

11 905

9 873

10 820

ČR

12 259

10 050

11 075

12 522

10 268

11 316

12 237

10 028

11 050

 

Vývoj počtu zpracovaných exekučních případů podle OSSZ v Pardubickém kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Pardubice

7 356

7 313

3 964

3 616

OSSZ Chrudim

3 608

4 327

2 145

2 186

OSSZ Svitavy

4 599

4 131

2 150

2 059

OSSZ Ústí nad Orlicí

5 733

6 213

3 081

3 277

Celkem Pardubický kraj

21 296

21 984

11 340

11 138

 

Vývoj počtu zpracovaných dávek nemocenského pojištění v Pardubickém kraji k 31. 12./30. 6.

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Pardubice

39 509

40 197

45 979

27 311

23 157

OSSZ Chrudim

19 555

20 074

22 531

12 958

11 590

OSSZ Svitavy

17 774

18 676

22 081

13 184

11 096

OSSZ Ústí nad Orlicí

30 558

31 146

37 012

22 012

18 600

Celkem Pardubický kraj

107 396

110 093

127 603

75 465

64 443

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců v Pardubickém kraji v letech 2012-2015

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Pardubice

3 279

3 021

3 450

1 604

1 975

121

85

95

38

47

OSSZ Chrudim

1 580

1 461

1 756

980

 954

44

47

48

32

26

OSSZ Svitavy

1 614

2 248

2 195

1 039

1 209

19

16

34

22

10

OSSZ Ústí nad Orlicí

3 279

3 439

4 252

2 126

2 262

73

45

89

52

44

Celkem Pardubický kraj

9 752

10 169

11 653

5 749

6 400

257

193

266

144

127

 

Počet osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v Pardubickém kraji k 31. 12./30. 6.

 

Výkon hlavní

výdělečné činnosti

Výkon vedlejší

výdělečné činnosti

Rok

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

2012

2013

2014

k 30. 6. 2015

k 30. 6. 2014

OSSZ Pardubice

9 808

9 466

9 288

9 383

9 500

6 440

6 549

6 719

6 820

6 674

OSSZ Chrudim

6 035

5 846

5 824

6 101

6 066

3 562

3 615

3 800

3 930

3 746

OSSZ Svitavy

5 174

5 051

4 944

5 089

5 169

3 086

3 158

3 269

3 374

3 262

OSSZ Ústí nad Orlicí

6 660

6 462

6 291

6 369

6 520

4 636

4 677

4 911

5 046

4 800

Celkem Pardubický kraj

27 677

26 825

26 347

26 942

27 255

17 724

17 999

18 699

19 170

18 482