Za více než třetinu pracovních neschopností mohou tradičně nemoci dýchací soustavy

Praha 31. 8. 2015

Z celkového počtu 866 152 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v prvním pololetí letošního roku se jednalo o 392 186 případů. Druhou nejčastější skupinou diagnóz, se kterou pojištěnci marodili, byly nemoci pohybové soustavy, a to v 143 045 případech. V této skupině onemocnění pak převažovaly nemoci páteře (94 417).

Podle pololetních údajů České správy sociálního zařízení (ČSSZ) byly ve sledovaném období nejčastějším respiračním onemocněním akutní infekce dýchacích cest (311 487). Chřipka zapříčinila 61 875 dočasných pracovních neschopností (DPN) a byla nemocí s nejkratším průběhem trvání, v průměru její léčba trvala zhruba 13 dní. Přitom průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla zhruba 40 dní. K nemocem, které naopak vyžadují dlouhou léčbu, patří onkologická onemocnění (takřka 180 dní) či tuberkulóza (téměř 174 dní).

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 30. 6. 2015

Diagnóza

Ukončené případy DPN

Délka trvání 1 DPN

Počet

Z toho

Průměr

Z toho

muži

ženy

muži

ženy

Tuberkulóza

62

41

21

173,65

176,02

169,00

Zhoubné novotvary

6 517

3 154

3363

179,70

172,88

186,10

Nemoci duševní

20 137

7 129

13 008

94,49

85,12

99,63

Nemoci nervové soustavy

11 663

4 892

6 771

85,31

85,16

85,41

Nemoci oběhové soustavy

24 118

13 801

10 317

81,17

90,78

68,33

- hypertenze

6 879

3 929

2 950

62,51

63,19

61,60

- ischemická choroba srdeční

3 199

 2 576

623

129

133,92

108,62

- cévní nemoci mozku

1 443

953

490

162,58

165,76

156,40

- jiné nemoci oběhové soustavy

12 597

6 343

6 254

69,90

79,07

60,59

Nemoci dýchací soustavy

392 186

180 295

211 891

15,74

15,26

16,15

- akutní infekce dýchacích cest

311 487

140 789

170 698

14,92

14,29

15,45

- chřipka

61 875

30 264

31 611

13,24

12,62

13,83

- chron. nemoci dolních dýchacích cest

7 442

3 335

4 107

42,53

46,43

39,36

- jiné nemoci dýchacích cest

11 382

5907

5475

34,01

34,22

33,79

Nemoci trávicí soustavy

53 153

28 504

24 649

31,60

32,55

30,51

Nemoci kůže

11 719

6 685

5 034

35,11

33,65

37,04

Nemoci pohybové soustavy

143 045

74 145

68 900

69,71

64,92

74,87

- nemoci páteře

94 417

48 340

46 077

66,55

61,35

72,01

- jiné nemoci pohybové soustavy

48 628

25 805

22 823

75,86

71,61

80,66

Nemoci moč. a pohl. soustavy

32 270

7 022

25 248

34,81

39,05

33,63

Těhotenství, porod, šestinedělí

19 128

0

19 128

107,35

0

107,35

Úrazy, otravy

88 324

57 719

30 605

54,15

53,01

56,30

Nemoci ostatní

63 830

25 460

38 370

40,02

32,13

45,26

Celkem

866 152

408 847

457 305

40,16

38,39

41,74

Informace za rok 2014: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-08-04-duvodem-nejkratsi-pracovni-neschopnosti-je-chripka-naopak-nejdelsi-zpusobi-tuberkuloza.htm